elbiler foran fylkeshuset i Buskerud

DELINGSBILENE TIL BUSKERUD FYLKESKOMMUNE ER DE FØRSTE BILENE DU KOMMER TIL NÅR DU KOMMER UT AV BYGGET. FOTO: BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Noen må vise vei – Buskerud ruller i front

Buskerud fylkeskommune er den første – og eneste – offentlige aktøren i Norge som har satt bildeling ut på anbud. Siden våren 2017 har de ansatte i fylkeskommunen hatt mulighet til å kjøre elektriske biler fra en bilpool framfor sin egen privatbil i arbeidshverdagen

Publiseringsdato
20.6.2018

- All honnør til Buskerud fylkeskommune. De er de første som har hatt bildeling ute på anbud. De var også veldig grundige, det var et krevende anbud å svare på i og med at det aldri har vært gjort fø, men med veldig mye læring. Det fine er at nå kan også andre lære av dette framover, sier Eivind Thorne i Hertz Bilpool som er samarbeidspartner med Buskerud fylkeskommune i dette nybrottsarbeidet.

Gjennom forskningsprosjektet ShareOn forsker CICERO på implementeringen av delebilordningen i fylkeskommunen. De foreløpige resultatene viser nesten alle mener bildeling er miljøvennlig, at det er en fordel å slippe ansvaret for vedlikehold og uforutsette utgifter. Faste oppstillingsplasser er en fordel. Nesten alle mener en ulempen er at bilen kanskje ikke er tilgjengelig når du trenger den. Noen tror tilgang på bildeling kan gjøre det mulig å redusere bilholdet (de som går eller bruker offentlig transport til jobb).

- Bakgrunn for bildeling hos oss i fylkeskommunen handlet om at vi hadde Drammens største parkeringsplass for ansatte. Og vi var for å si det forsiktig mye i vinden for den parkeringsplassen, sier Gro Ekkje, leder for serviceenheten i Buskerud fylkeskommune. - Vi har ikke hatt tjenestebiler tidligere og vi er mye ute hos enhetene våre, da ble løsningen for de aller fleste egen bil. Så det var bakteppet vår. Både å gjøre det enkelt for alle ansatte å komme seg rundt i fylket og selvfølgelig også et klimaperspektiv. Vi har jobbet mye med tilgjengelighet og gi ansatte tilgang på bildelingen både i jobb og privat.

Buskerud Fylkeskommune la avgift på den store parkeringsplassen sin samtidig som de introduserte bildelingsordningen. Foreløpig har de fem elbiler og en hybrid i sin bildelingsordning.

- Det skumleste har vært å skulle endre folks adferdsmønster. Alle de spørsmålene folk stiller seg, er den der når jeg trenger den, hvordan fungere dette, er det nok strøm på bilene, sier Ekkje.

reiser_elbil_buskerud fylkeskommune.jpg
Fremover vil Buskerud Fylkeskommune jobber med ulike tiltak for å få flere med i bildelingen. De har fokus på, rekruttering av flere brukere, utvidelse av bilpoolen, bilpool på lokasjoner som f eksLier/St. Hallvard, Åssiden, Kongsberg, Hønefoss hvor fylkeskommunene har skolene sine og samhandling med andre aktører. 

 

Bilen – en del av framtidens mobilitetspakke

Fylkeskommunen har også jobbet med å finne en hensiktsmessig sammensetning av ulike biler. Med den nye store fylkeskommunen, Viken, som strekker seg fra svenskegrensen til Hardangervidda vil også behovene framover endres og gi nye kjøremønstre.

- Det holder ikke lengre å bare snakke om bildeling, men man må snakke om hvilken type bildeling. Buskerud fylkeskommune har i dag en roundtripordning- du henter og leverer på samme sted. Andre trenger andre løsninger, sier Thorne fra Hertz.

 

- Vi drømmer om at fylkeshuset kan være hjertet i bilpoolen i Drammen i fremtiden.

GRO EKKJE, LEDER AV SERVICEENHETEN I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

 

Bildeling i dag er ikke lengre bare ja eller nei, det er viktig å se på det som en del av en variert pakke.

- Det store potensiale ligger i mobilitetstjenester i framtiden. Brukeren plotter inn at den skal fra et punkt til et annet, og så får du opp totalreisen. Der delebilen er en av mange valg basert på hvor du skal og hva som er effektivt for deg. Bildeling har potensiale til å være en viktig del av denne miksen, særlig elektrisk bil, sier Steffen Kallbekken, forskningsleder ved CICERO og del av prosjektene ShareOn og ENABLE som begge tar for seg bildeling.

En studie fra Nederland (Hans Nijl and Jordyvan Meerkerk, 2017) viser at bildelere eier 30% færre biler enn før de ble med på deling. De kjører 15-20% færre km enn før. Den delte bilen erstatter bil nr. 2 eller 3 og bildelere slipper ut 13-18% mindre CO2 – relatert til bileierskap og –bruk.

- Det er viktig å se på hva bildelingen erstatter. Hvis det at du får tilgang til en delebil gjennom jobben gjør at du kjører mer bil enn du ellers ville ha gjort, er det ikke med på å være en del av en god løsning. Hvis delebil gjør at du sparer penger og bruker disse på flere fritidsreiser med fly, er det heller ikke bra. Hvis delebil derimot gjør at du bruker den som en del av miksen der det er naturlig og en delebil på jobb f eks gjør det enkelt for deg å sykle eller ta kollektivt til jobben, er det bra, fortsetter Kallbekken.

Den berømte pisken og gulroten

I Drammen, hvor fylkeshuset ligger, ser fylkeskommunen hele tiden på hvilke suksesskriterier de trenger for å få flest mulig til å bruke delebilene, både på jobben og privat. Økt bruk av disse bilene er viktig for økonomien i prosjektet.

- En av suksesskriteriene er at bilene også kan brukes av folk utenfor fylkeskommunen i helger og utenfor arbeidstid hvis de er ledige. Vi har også jobbet med hvordan våre ansatte kan bruke disse bilene enklest mulig, de bruker inngangskortet sitt til fylkeshuset for å låse opp bilen, de slipper å skrive reiseregning når de bruker disse bilene, vi har hjulpet alle med å lage seg bruker til bookingsystemet og vi løser fortløpende problemer som dukker opp sammen med Hertz. I vinter slet vi med at folk valgte egen bil fordi elbilene var kalde og måtte skrapes på morgenen, det løste vi med at vi forhåndsinnstilte alle bilene til å være varme fra 08.00, vi lærer hele tiden og det er viktig at vi hele tiden er fleksible på å gjøre endringer slik at folk opplever dette som et bedre alternativ enn egen bil, sier Ekkje.

frokostseminar_bildeling.jpg
Denne uken presenterte blant annet Gro Ekkje, Buskerud fylkeskommune, og Steffen Kallbekken, CICERO bildelingen i Buskerud Fylkeskommune til andre aktører på et frokostmøte i regi av ShareOn i Drammen. Foto: Astrid Arnslett/CICERO

 

De jobber kontinuerlig med å se på om sammensetningen av biler samsvarer behovene, og om antallet de har er tilstrekkelig. De har i tillegg økt antall ladeplasser ved fylkeshuset, slik at også andre kan lade der. I april fikk de også på plass et sykkelhotell slik at folk trygt kan sette fra seg sykkelen sin der selv om de har en delebil utover en arbeidsdag.

Sjefen går foran

Fylkesdirektøren for samferdsel i Buskerud, Gro Ryghseter Solberg, er en av brukerne av bildelingstjenesten.

- For meg har de viktigste argumentene for å bruke bildelingstjenesten at det er enkelt å bruke, lett tilgjengelig og en del av helheten. Jeg må kunne sykle til jobb, ta ut en bil når jeg trenger det i løpet av dagen og ha muligheten til å ha den over natten hvis det siste møtet mitt er nærmere hjemme enn jobben, sier hun. I tillegg står disse bilene nærmere inngangen enn de andre bilene, så det er kortere å gå for å komme til dem, sier hun.

3/4 av alle reiser i Buskerudbyen skjer med bil i dag. I 80 prosent av reisene er det bare en i bilen. 3 av 10 bilreiser er under 3 kilometer. Buskerudbyen er i toppsjiktet når det gjelder biltetthet per person.

- Vi kan ikke fortsette å ha slike tall, og jeg opplever også at ungdommen tenker annerledes enn oss eldre. Vi skal legge til rette for den nye generasjonen. Det føler jeg vi er på vei til å gjøre med bildelingsordningen. Vi kan ikke bare sette begrensninger, det handler om å legge til rette for å reise på andre måter. På den måten er bildelingsordningen veldig god. Den gir meg et alternativ, fortsetter Solberg. 

I Drammen kan du som privatperson leie elbil fra fylkeskommunen. Utenfor arbeidstiden og i helgene er bilene tilgjengelige for alle.

- Vi drømmer om at fylkeshuset kan være hjertet i bilpoolen i Drammen i fremtiden, avslutter Gro Ekkje.