SHAREON - delingsøkonomi – motivasjoner, barrierer og klimaeffekter

SHAREON er et prosjekt som ser på delingsøkonomi og hvilke klimaeffekter deling kan ha både for de som deltar i et prosjekt og samfunnet rundt.

Bilde mangler beskrivelse
Bilde mangler beskrivelse

Illustrasjon

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.1.2017 - 31.3.2021
Finansiering
Norges Forskningsråd

Mange har gjort forskning på delingsøkonomi, men dette er et av de første prosjektene som ser på klimaeffektene av denne typen prosjekter. Målet er å gi råd til myndigheter, næringsliv og kommuner om hvordan delingsøkonomiske prosjekter kan målrettes for å stimulere til omstilling mot et lavutslippssamfunn. Forskningen som har blitt gjort tidligere har i stor grad konsentrert seg om bildelingsprosjekter. I vårt prosjekt utvider vi dette til flere sektorer og ser på deling også innenfor andre tjenester og produkter. Vi sammenligner motivasjon, barrierer og effekter på tvers av disse sektorene for å finne likheter og forskjeller.

Forskningen konsentrerer seg om norske eksempler slik at vi kan bidra med relevant kunnskap inn mot politikere, næringsliv og allerede eksisterende delingsprosjekter.

Prosjektet har fire hoveddeler:

  1. Å analysere hvordan motivasjon og barrierer kan være forskjellig i ulike delingsøkonomiske prosjekter basert på sosiale strukturer og verdier.
  2. Undersøke motivasjoner for å delta i delingsprosjekter i ulike sektorer. Vi skal også se på klimaeffektene av eventuelle endringer i forbruksmønstre som følger av deltakelse i delingsprosjekter.
  3. Undersøke om og hvordan motivasjon og forbruksendringer kan variere mellom ulike former for deling. .
  4. Utvikle et sett med råd til politikere, næringsliv og lokalsamfunn om hvordan de på best mulig måte kan sette i gang egne delingstjenester.

Prosjektet var et samarbeid mellom CICERO, NMBU, Universitetet i Nordland, Vestregionen og Insam. Internasjonalt har vi et samarbeid med Boston College og universitetet i Utrecht.

Prosjektet hadde også Hertz, Vestaksen Eiendom, Nedre Djupdalen Vel, Oikos og DNT Ringerike som brukerpartnere.

Andre involverte

Jacobsen, Ove Daniel