Fornybar energipolitikk i Europa: Hvilken retning går vi i?

REMIX handler om hvordan EU og nasjonale beslutninger former fornybar energi-politikk i seks europeiske land.

Bilde mangler beskrivelse

HVILKEN LOVER OG REGLER ER MED PÅ Å FORME DEN FORNYBARE ENERGI-POLITIKKEN I EUROPEISKE LAND? BILDE: UNGDOM BESØKER EN FORNYBAR ENERGIPARK I SAERBERG, TYSKLAND. CREDIT: BENTE STACHOWSKE, GREENPEACE.

Prosjektfakta

Start og sluttdato
4.5.2015 - 31.5.2019 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Norges forskningsråd

En rekke lover og regler er med på å forme den fornybare energi-politikken i Europa: det europeiske fornybardirektivet, nasjonale støtteordninger for fornybar energi og forskrifter om nasjonale kapasitetsmekanismer.

REMIX, som søker å forstå den nasjonale fornybar energipolitikken i Europa, vil bidra med følgende resultater:

  • Case-studier, som utforsker hvilke faktorer som bidrar til å forme europeisk fornybar energi-politikk;
  • Sammenlignende studier av nasjonale lover og regler i seks land: Frankrike, Tyskland, Norge, Polen, Sverige og Storbritannia;
  • Scenarier og fremtidsprognoser om utviklingen innenfor fornybar energipolitikk for nordiske energi-aktører.

Prosjektet er et samarbeid mellom CICERO og Universitetet i Oslo (Institutt for statsvitenskap og Institutt for rettsvitenskap) , Freie Universität i Berlin, Fridtjof Nansens institutt, THEMA Consulting, Universitetet i Stockholm og Vrije Universiteit i Brussel.

Norges Forskningsråd og en rekke nordiske energi-aktorer, som Energi Norge, Energimyndigheten, NVE, Statkraft and Statnett, har gitt finansiell støtte til prosjektet.