4C: Sammenhengen mellom co₂-utslipp og klima i det 21. århundret

Gjennom det EU-finansierte prosjektet 4C (Climate-Carbon Interactions in the Current Century) skal vi redusere usikkerheten i vår forståelse av klimasensitiviteten, det vil si sammenhengen mellom co₂ og temperaturøkning.

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.1.2019 - 31.12.2023 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
EU Horizon 2020

I mer enn et tiår har vi visst at kumulative utslipp av CO2 i stor grad avgjør hvor mye gjennomsnittstemperaturen på jorden øker, og at klimaendringer vil påvirke karbonsyklusprosesser på en måte som vil føre til mer CO2 i atmosfæren.

Likevel kan vi fortsatt bare i begrenset grad kvantifisere sammenhengen mellom klimaendringer og karbonsyklusprosesser, og dette undergraver ethvert forsøk på å estimere klimaresponsen for et valgt utslippsscenario, og på å beregne hvor store menneskeskapte CO2-utslipp som ville være i samsvar med en stabilisering av global oppvarming på et valgt nivå.

Å løse viktige usikkerhetspunkter når det gjelder karbonsyklusen vil være avgjørende for å gi større klarhet omkring hvilke tiltak som er nødvendige for at vi skal klare å nå Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til «godt under 2°C» og helst til 1,5°C.

Det er derfor et presserende behov for å få bedre forståelse av prosessene som driver den observerte variabiliteten i atmosfærisk CO2 både innenfor årstider og over et århundre, og å kunne modellere dette på en bedre måte. Dette vil bidra til å gjøre klimaprognosene bedre, og vil også være viktig for å få mer informert klimaforebygging og klimatilpasning.

4C-prosjektet har som mål å fylle dette kunnskapsgapet ved å bringe sammen ledende europeiske forskningsgrupper spesialisert på klimamodeller og karbonsykluser. Sammen vil de utvikle ny kunnskap som vil støtte Parisavtalen ved å tilveiebringe pålitelige estimater på de gjenværende karbonbudsjettene og tilgjengelige utslippsbaner for karbondioksid som er i samsvar med Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til «godt under 2°C».

4C-prosjektet vil også støtte de globale gjennomgangene (global stocktakes) under Parisavtalen ved å gi prognoser både for hvor mye CO2 det er i atmosfæren på kort og lang sikt, og for klimaendringer som følge av de nasjonale utslippsmålene de ulike landene har innført.

Få forskningsprosjekter har til nå forsøkt å forutsi den langsiktige utviklingen av karbonsyklusen, og særlig hva den kortsiktige vekstraten til atmosfærisk CO2 over det neste tiåret vil bli dersom alle land følger sine egne mål for utslippskutt.

Å redusere de nåværende usikkerhetsmomentene i vår forståelse av karbonsyklusen vil være avgjørende for gjennomføringen av Parisavtalen, og 4C-prosjektet vil derfor gi verdifull kunnskap som vil være nødvendig for at vi skal kunne nå målene i avtalen.

Varighet og finansiering:

4C-prosjektet er et fireårig prosjekt (2019-2023) finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, og som er ledet av Universitetet i Exeter i Storbritannia.

Prosjektpartnere:

Universitetet i Exeter (Storbritannia), CICERO Senter for klimaforskning (Norge), Den franske kommisjonen for alternativ energi og kjernekraft (CEA, Frankrike), Ecole Normale Supérieure (Frankrike), Barcelona Supercomputing Center (Spania), Universitetet i East Anglia (Storbritannia), Universitetet i Oxford (Storbritannia), ETH Zurich (Sveits), Universitetet i Bern (Sveits), Det tyske romsenteret (DLR, Tyskland), Max Planck Society (Tyskland) og Universitetet i Bremen (Tyskland).

Mer informasjon:

Mer informasjon om 4C-prosjektet finner du på prosjektets nettside.