CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Heten er kommet for å bli

Europa varmes raskere enn gjennomsnittet og har opplevd en  kraftig økning i antall hetebølger de siste 40 år. Trenden vil sannsynligvis fortsette, selv med store kutt i klimagassutslippene. 

Kraftig monsun i Asia

Mens Europa befinner seg midt i en langvarig tørkeperiode, der hetebølger og skogbranner står i kø, rammes deler av Asia av ekstrem nedbør og voldsomme flommer.

Mer tørke, flere skogbranner

Varme somre med flere hetebølger og lange perioder med tørke, kan gi flere skogbranner. CICERO-forskere ser nå på risiko og konsekvenser rundt skogbranner.

Omstillingskrigen

Krigen i Ukraina har utløst et stort engasjement for ren energi, samtidig er kapial og materialer i ferd med å bli mangelvare. - Alt i alt så tror jeg denne krigen vil bremse overgangen til fornybarsamfunnet, sier CICERO-forsker.