CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Verdien av et sesongvarsel

Sesongvarsler er ikke avgjørende for beslutningstakere i kraftselskaper, ifølge CICERO-forsker Hans Asbjørn Aaheim.

Motbør for vindkraft på land

Nordmenn er fortsatt positive til vindkraft, men støtten er på vei ned for anlegg på land. Eget strømforbruk er vi imidlertid ikke så opptatt av.

Strømforbruket vårt er viktig i det grønne skifte

Veien mot lavutslippssamfunnet krever endring blant både politikere, næringsliv og forbrukere. Et slikt skifte innebærer at vi også passer på strømforbruket innenfor husets fire vegger.

CICERO-forskere står bak en ny bok om støtteordninger for fornybar energi

CICERO-forskerne Elin Lerum Boasson og Merethe Dotterud Leiren er redaktører for en ny bok om støtteordninger for fornybar energi, som analyserer og sammenlikner fornybarpolitikken i seks ulike land i Europa.