CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 25 / +47 402 47 025

E-post: gunnell.sandanger@cicero.oslo.no

Gunnell Sandanger has experience in Norwegian and international climate politics from her work in two of Norway’s largest environmental NGOs (Future in our hands and Rainforest Foundation Norway), and from engagement in local politics. She has been working with a broad set of issues, including REDD+ in the DRC, climate negotiations, corporate social responsibility and climate finance, and has a comprehensive experience from project management, communication and advocacy towards national and international stakeholders. Gunnell leads the dissemination and communication packages in the EXHAUSTION and PLATON projects.

Gunnell has her education from the University of Oslo and NMBU and holds a masters degree in Development Studies with a specialisation in environmental technology. Her thesis was about observable relations between the organisation of people and positive synergy-effects: Why Participate? A study of participation in environmental groups and water committees organised by a local NGO in rural Honduras.

 

 

Prosjekter

  • EXHAUSTION Air pollution is currently the largest environmental killer in Europe, causing 500,000 premature deaths annually. Heatwaves can make air pollution more lethal and cause more heart and lung diseases. Together with Universitetet i Oslo (UiO) the Norwegian Institute of Public Health and 11 other European institutions CICERO will help increase European resilience towards climate change.
  • Universal Energy Access: Clean cooking and climate change impacts Lack of access to clean cooking technology is the single largest environmental risk factor for disease and disability in countries relying on traditional biomass fuels for household energy due to household air pollution.
  • ENBEL: Kobler sammen forskning på klima og helseeffekter Klimaendringene er ifølge Verdens helseorganisasjon den største helsetrusselen i det 21. århundre. Nå skal ledende forskere og prosjekter innen klima- og helseforskning kobles sammen for å bidra med mer helhetlig kunnskap om sammenhengen mellom klimaendringer og helseeffekter.
  • Verktøy for reduksjon av CO2-avtrykk i norsk kultursektor CICERO skal samarbeide med filmselskapet BABUSJKA for å bidra til redusert klimafotavtrykk i kulturbransjen. Med på laget er også Den Norske Opera og Ballett, Virke, Øyafestivalen og Strix. 

Utvalgte nettsaker

  • - Som et kinderegg uten all plasten som følger med Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø innledet på lanseringen av Norges største samfunnsvitenskapelige klimaforskningsprosjekt. Det er store forventninger knyttet til prosjektet PLATON.
  • Helserisiko fra hetebølger og luftforurensning kan reduseres Forskere fra hele Europa skal se på hvordan helserisikoen fra hetebølger og luftforurensning kan reduseres. CICERO leder et stort EU-finansiert, høyaktuelt prosjekt som skal se på hvordan helseskader knyttet til hetebølger og luftforurensning kan forebygges og reduseres.
  • Planlagt produksjon av fossil energi bryter med klimamålene Det er et stort gap mellom klimaforpliktelsene land har påtatt seg gjennom Parisavtalen og planlagt produksjon av kull, olje og gass fremover. Verden planlegger for å produsere mer enn dobbelt så mye fossil energi i 2030 enn det som er mulig dersom vi skal klare å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5°C.