CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 54 /

E-post: marit.klemetsen@cicero.oslo.no

Marit er utdannet samfunnsøkonom, og har sin doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og sin mastergrad fra Stockholms Universitet.

Avhandlingen handler om virkningene av miljøreguleringer og FoU-støtteordninger på norske bedrifters forurensende utslipp, innovasjon og økonomi. For å beregne slike effekter tar hun først og fremst i bruk mikroøkonometriske (statistiske) metoder.

I dag er hun også involvert i prosjekter om folks holdninger til klimavirkemidler, nasjonale og lokale myndigheters arbeid med klimatilpasning, samt bruken av klimabudsjetter i norske kommuner.

Hun har erfaring fra analyse- og etterretning på tvers av norske etater (NTAES, lokalisert i ØKOKRIM). Analysene ble gjort ved hjelp av register- og kontrolldata fra flere etater, samt intervjuer med etatsansatte, interesseorganisasjoner og eksperter.

Prosjekter

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon Rapport/avhandling Konferansebidrag og faglig presentasjon

Tidsskriftspublikasjon

2021

2020

2018

Rapport/avhandling

2022

2020

2019

Konferansebidrag og faglig presentasjon

2021