Forskjeller mellom grupper

Undersøkelsene viser at det er forskjeller mellom aldersgrupper, der aldersgruppen mellom 45-60 år skiller seg ut med mindre klimabekymring og støtte til politikk. Det er også noen kjønnsforskjeller i materialet, og nokså stor variasjon mellom velgergruppene. Vi finner også ofte forskjell mellom sentrale og mindre sentrale strøk. 

Bilde mangler beskrivelse