Unge mest opptatt av klimaendringer og positive til virkemidler

Generelt, og over tid, har de yngre aldergruppene oppfatninger som i større grad er i tråd med naturvitenskapen. De yngre er mer klimabekymrede og mer positive til virkemidler og politikk enn de over 45 år, når vi deler inn i aldersgrupper.

Bilde mangler beskrivelse

Forskjellene mellom aldersgrupper er særlig tydelige når det gjelder restriktive virkemidler, som avgifter, og energipolitikk. Samtidig ser vi en tendens til at unge er noe mindre bekymret for klimaet de siste årene enn tidligere.

Andelen unge om svarer at de enten er veldig eller ganske bekymret har gått ned fra 53 % i 2021 til 44 % i 2023, men dette er en mindre nedgang enn i de andre aldersgruppene. Særlig de senere årene ser ut til at aldergruppen 45-59 er nevneverdig mindre klimabekymret enn alle andre aldersgrupper, og denne gruppen skiller seg også ut som mer negative til politikk og virkemidler for utslippskutt. 

Last ned data

Hvis vi ser på klimabekymring i 2023, ser vi at aldersgruppen 45 til 60 år, er mindre bekymret for klimaendringer. De under 30 år er mest bekymret for klimaendringer.