Kvinner mer klimaopptatt og positive til virkemidler enn menn

Bilde mangler beskrivelse

Tallene er nokså stabile over tid når det gjelder kjønnsforskjeller. Kvinner har i større grad enn menn oppfatninger som stemmer overens med naturvitenskapen. Dette gjelder for oppfatninger om hvorvidt klimaendringer skjer, og om mennesker påvirker klimaet, men også om hvorvidt klimaendringer gir negative konsekvenser.  Videre oppgir kvinner i større grad å ha ansvar for å kutte egne utslipp, støtte politikk som gir utslippskutt generelt, og de er mer positive til virkemidler, slike som avgifter.