ÅTTE UKER PÅ GJESTEROMMET: CECILIE GULBRANDSEN HAR FUNNET SEG TIL RETTE MED HJEMMEJOBBING OG LAR DERMED BILEN STÅ.

ÅTTE UKER PÅ GJESTEROMMET: CECILIE GULBRANDSEN HAR FUNNET SEG TIL RETTE MED HJEMMEJOBBING OG LAR DERMED BILEN STÅ. FOTO: HEGE F. ANDREASSEN

Er hjemmekontor fremtidens arbeidsform?

En fersk undersøkelse viser at nær halvparten av oss synes hjemmekontor er like effektivt som å sitte på kontoret. Forskere tror at færre jobbreiser vil lette presset på biltrafikken og få betydning for klimaet i tiden etter korona.

På gjesterommet i andre etasje har Cecilie Gulbrandsen rigget til sitt hjemmekontor. Arbeidshverdagen i digitalavdelingen til Skanska på Grønland ble flyttet til huset på Jar for åtte uker siden. 

– Jeg synes det fungerer fint å jobbe hjemme, spesielt nå som barna er tilbake på skolen og det er mer ro i huset. Jeg jobber mer effektivt her uten forstyrrelser, samtididig som jeg savner småsamtaler med kolleger og den inputen man gjerne får i forbifarten på kontoret, sier hun.

Reisetiden til jobb er spart inn i begge ender av dagen, og bilen har ikke vært mye i bruk de siste par månedene.

­– Jeg kjører vanligvis bil til jobb, og har en reisetid på drøyt 20 minutter hver vei. Samboeren min kjører også hver dag, til og fra Skøyen, men nå sitter vi jo her på hvert vårt rom og jobber, sier Gulbrandsen og rydder unna post-it lapper og notater fra pulten.

Transportøkonomisk institutt (TØI) gjennomførte en undersøkelse i mars, en uke etter myndighetene oppfordret folk til å jobbe hjemme. Der sier 47 prosent at de jobber like effektivt eller mer effektivt hjemme som på sin vanlige arbeidsplass. Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av data innsamlet av analyseselskapet Kantar og omfatter et landsdekkende utvalg på 950 personer.

– Jeg synes dette er overraskende høye tall, spesielt tatt i betrakting at flere av de spurte både hadde barn og ektefelle hjemme. Det var også veldig få som sa at det ikke fungerte i det hele tatt å sitte hjemme, sier Susanne Nordbakke, forskningsleder for reisevaner og bærekraft hos TØI.

 

Bilen brukes mindre

Ifølge beregninger fra Global Carbon Project stupte verdens klimagassutslipp med 17 prosent i starten av 2020. Mye av dette skyldtes nedgang i bilbruk.
Ifølge beregninger fra Global Carbon Project stupte verdens klimagassutslipp med 17 prosent i starten av 2020. Mye av dette skyldtes nedgang i bilbruk.

De som svarte at de ikke jobbet like bra hjemmefra, begrunnet det blant annet med at de ble lettere distrahert av kjøleskapet eller stadige nyheter, at arbeidsplassen var dårlig tilrettelagt, at det var vanskelig å kommunisere med kolleger og en tredjedel oppga at det å ha barn hjemme gjorde arbeidsdagen mindre effektiv.

Etter påske har Nordbakke og TØI fulgt opp med tre nye undersøkelser. To av dem er landsdekkende og den siste handler om arbeid og reiser i Oslo. Målet her er å se på endringer i transport til og fra arbeid.

– Vi er jo opptatt av bilbruk, og tiltak for å redusere CO2-utslipp knyttet til transport. At flere jobber hjemme innimellom vil være et viktig tiltak for å lette presset på biltrafikken og kollektivtrafikken i rushtiden, som er av betydning i et klimaperspektiv, sier Nordbakke, som tror at månedene med korona-tiltak kan gi et oppsving i bruken av hjemmekontor også på lengre sikt.

– Mange var nok optimistiske de første ukene, da undersøkelsen ble gjennomført, men det lover godt at såpass mange synes hjemmejobbing er effektivt, så det er grunn til å tro at vi klarer å endre vaner også i en normalsituasjon, sier hun.

Redusert trafikk i rushtiden

CICERO-forsker Tom Erik Julsrud har forsket mye på bruken av hjemmekontor, og viser til flere studier på området. Allerede i 1973, etter oljekrisen, begynte forskere å interessere seg for hvordan bruk av kommunikasjonsteknologi kunne erstatte arbeidsreiser i USA. Senere har flere studier dokumentert at dette kan ha mange positive effekter. I tillegg til redusert CO2-utslipp fra biler, kan det gi mindre kø og bedre fremkommelighet på veiene, i tillegg til at familieliv og logistikk på hjemmebane ofte blir bedre.

– Flere studier viser at én til to dager i uken gjerne er det ideelle for hjemmejobbing. Blir det oftere enn det, kan det fort gå utover arbeidsmiljøet og føre til tap av sosial kontakt på kontoret, sier han.

Om vi klarer å endre vaner såpass at hjemmekontor blir den nye normalen etter korona-krisen, er Julsrud usikker på. Like viktig som å redusere antallet reiser mellom hjem og jobb er det å få ned toppene i rushtrafikken, slår han fast.

– Det spesielle med arbeidsreising er at de er konsentrert rundt enkelte tidsrom hver morgen og ettermiddag når alle skal til og fra jobb samtidig. Klarer vi å jevne ut reisemønsteret ved at flere får mer fleksibilitet i arbeidstiden, kan vi redusere behovet for å investere i store veiprosjekter som over tid mest sannsynlig vil føre til mer trafikk, sier han.

På gjesterommet på Jar er dagens andre Teams-møte snart i gang.

– Det blir færre uformelle møter på Teams og jeg mister jo småpraten ved kaffemaskinen på kontoret og informasjon jeg ellers får i forbifarten. Man skal ikke undervurdere verdien av det heller, sier Gulbrandsen. Selv om husstandens to biler har fått hvile i vår, er hun klar i sin mening om at en «både-og-situasjon» ville vært det beste.

Susanne Nordbakke fra TØI tror at flere vil jobbe hjemme også i tiden etter korona.

Susanne Nordbakke fra TØI tror at flere vil jobbe hjemme også i tiden etter korona. Foto: Lars Opstad