Bilde mangler beskrivelse

Delrapport 3: Christa Clapp, Elin L. Boasson og Glen Peters på pressekonferansen for delrapport 3. Foto: Hege Fantoft Andreassen

CICERO-forskere som har bidratt til FNs klimapanels sjette hovedrapport

Forskere fra CICERO har bidratt til å vurdere og sammenstille forskning innen blant annet fysiske klimaendringer, regionale virkninger, investeringer og finans, nasjonal klimapolitikk og scenarioer.

Publiseringsdato
13.5.2022

Seks CICERO-forskere er blant klimaforskerne fra Norge som har bidratt som hovedforfattere i FNs klimapanels sjette hovedrapport. Flere andre CICERO-forskere har også bidratt som medforfattere.

 

Delrapport 1 om fysiske klimaendringer

Jan Fuglestvedt er en av nestlederne i arbeidsgruppen som har skrevet rapporten

Bjørn Samset er ansvarlig for det første kapittelet i rapporten. 

Jana Sillman er en av hovedforfatterne i kapittelet om regionale klimaendringer og -risiko. 

Medforfattere:

Marianne Tronstad Lund 

Kari Alteskjær 

Carley Iles 

Marit Sandstad

Glen Peters

 

Delrapport 3 om utslippsreduksjon, opptak og virkemidler

Elin Lerum Boasson er en av hovedforfatterne i kapitlet om nasjonal klimapolitikk

Christa Clapp er en av hovedforfatterne i kapitlet om investeringer og finans 

Glen Peters er en av hovedforfatterne i kapitlet om scenarioer 

Medforfattere:

Robbie Andrew

Marianne Aasen

Marit Sandstad

Jan Fuglestvedt