CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 19 /

E-post: marit.sandstad@cicero.oslo.no

Prosjekter

  • AVIATE: Hvordan kan luftfarten bidra til lavutslippssamfunnet? Gjennom prosjektet AVIATE (Aviation in a low-carbon society) skal vi bidra til bedre kunnskap om klimaeffekten av luftfart både i Norge og globalt og se nærmere på virkemidler, tiltak og motivasjonen til luftfartsnæringen og myndighetene for å redusere klimaeffekten av luftfart.
  • CICERO skal forske på klimaeffektene av hydrogenutslipp Selv om hydrogen ofte omtales som en grønn energibærer som har potensiale til å erstatte olje i fremtiden, er klima- og miljøeffektene av hydrogen lite kjent. Dette skal CICERO gjøre noe med i et nytt forskningsprosjekt.