CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

FORSKNINGSPROSJEKTET UPSCALE: Hvordan få til mer bærekraftig deling VED HJELP AV OFFENTLIGE BIBLIOTEKER

Vi kjøper for mye og bruker ting for kort tid. Dette er et økende problem som bidrar til økt energibruk, nedbygging av natur og økte klimautslipp. En måte å redusere privat forbruk på er å dele fremfor å eie.

Forskningsprosjektet UPSCALE skal utforske nærmere hvordan vi kan styrke lokale delingsordninger. Prosjektet skal vil se på den rollen bibliotekene kan ha som et sted og en arena for å utvikle bærekraftig forbruk. Med i prosjektet er også aktører fra næringsliv og frivillige organisasjoner.

Les mer om prosjektet

Read more about the project 

 

Foto: Astrid Arnslett/CICERO 

 

Nå kan du låne verktøy på Jernia i Drammen og Tromsø

Som en del av UPSCALE kan du nå være med på å teste ut utlån på Jerniabutikken i Drammen og Tromsø. Les mer her 

Illustrasjon. Foto: Foter.com

 

Utlånsordninger kan dempe forbruk og bidra til økt deltagelse i fritidsaktiviteter

 En rapport utarbeidet i forbindelse med UPSCALE viser at utlånsordninger, med eller uten direkte tilknytning til bibliotekene, er attraktive og benyttes av en betydelig del av befolkningen. Les mer her

I desember hadde Upscale åpent møte på biblioteket i Tromsø. Foto: Astrid Arnslett/CICERO 

Her kan du møte Upscale våren 2022

23. mars deltar vi på Biblioteksmøtet på paralellsesjonen "Folkebibliotek og bærekraftig utvikling: perspektiver fra Norge og Danmark". Les mer her 

2. april deltar vi på åpent møte på Kolben bibliotek i Norde Follo

30. april deltar vi på åpen dag på biblioteket i Drammen 

12. mai deltar vi på "Grønne bibliotek" på Lillestrøm bibliotek. 

 

Illustrasjonsbilde: foter.com 

Vi må bruke bærekraftstemmen vår som bibliotekssjefer sier Sølvi Tellefsen ved Lillestrømbibliotekene. Les mer her 

Connie Hedegaard på scenen under Verdens beste løsninger. Foto: Uffe Weng 

 Fra London til Verdens beste løsninger -Ballerupbibliotekene forteller om reisen fra ide til bærekraftfestival kom på plass. Les mer her 

Foto: Tom Erik Julsrud 

 Upscaleforskere sterkt representert på NEON konferansen 

Flere av forskerene i Upscale har bidratt under NEON konferansen 2021 som hadde fått tittelen "Hvordan organisere for en bærekraftig framtid". Tom Erik Julsrud (CICERO), Marit Aure (UiT), Mia Høj Mathiasson og Henrik Jochumsen (begge Universitetet i København) bidra på konferansen. Les med om selve konferansen her 

Foto: Anniken Førde/UiT

Forskere møter folk på TURBO

I rådhuset i Tromsø, mellom kinoen og biblioteket, finner du utstyrssentralen TURBO, drevet av Røde Kors i samarbeid med Tromsø kommune. Her kan alle byens innbyggere låne sport- og fritidsutstyr av alle slag. Og levere inn utstyr de ikke lenger har bruk for selv. Gjenbruk blir stadig mer populært i byen, og stadig flere velger å låne sykler, ski, truger og annet utstyr på TURBO. Nå gjør frivillige og ansatte uttsyr klart for vintersesongen.

Anniken Førde og Marit Aure jobber somsamfunnsforskere ved UiT Norges arktiske universitet. Som del av Upscale-teamet vil de noen dager være å finne på utstyrssentralen TURBO i Tromsø, sammen med de frivillige. De vil gjerne snakke med deg som bruker TURBO, om erfaringer med denne og andre deleordninger, og hvordan slike ordninger kan bidra til mer bærekraftig forbruk.

Foto: Astrid Arnslett/CICERO

  Viken fylkeskommune har laget sak om deling, bærekraft og UPSCALE. Les hele saken her

 

Vår forsker Karina kommer til Kolben! Vi ønsker å intervjue deg som bruker utstyrsbiblioteket på Kolben eller i Ski . Les mer her  

 

Nå spør vi om bærekraftig deling

Vi har en spørreundersøkelse ute om hva bibliotekbrukere  synes om å dele produkter og tjenester i stedet for å eie, og i hvilken grad dere mener at bibliotekene kan bidra til dette. Har du mottatt denne håper vi at du tar deg tid til å svare slik at vi får best mulig kunnskap. I tillegg gjør i disse dager Kantar, på vegne av prosjektet, en beflkningsundersøkelse for oss. Du kan lese mer om personvern i forbindelse med det å være med på forskning her.

 

Bli bedre kjent med UPSCALE og partnerne 

 

 

Upscale har følgende partnere:

Forskningspartnere: insam, Libriotech, Universitetet i Tromsø, Universitetet i København og University of East Anglia. Partnere i privat og offentlig sektor: Jernia , OBOS , Drammen bibliotek , Biblioteket i Nordre Follo , Tromsø bibliotek ,Odense bibliotek

Frivillige organisasjoner: Fremtiden i våre hender, Tromsø Røde Kors

Ønsker du å bidra til siden, kontakt: astrid.arnslett@cicero.oslo.no. Forskningsprosjektet Upscale er finansiert av Norges Forskningsråd