Bilde mangler beskrivelse

VERDENS BESTE LØSNINGER MED CONNIE HEDEGAARD. FOTO: UFFE WENG

Fra London til Verdens Beste Løsninger LIVE

Lørdag 23. november 2019 går Connie Hedegaard på scenen i Ballerup bibliotek og snakker om bærekraftmålene. Dette er ikke kronen på verket, men en del av en prosess med biblioteket i sentrum.

Publiseringsdato
26.8.2022
Skrevet av

For å skjønne hvordan besøket og samtalen med Connie Hedegaard, tidligere klimakommisær i EU og nåværende leder for den danske grønne tenketanken Concito, kun er et skritt på veien hos Ballerup og ikke det endelige høydepunktet, må vi gå lengre tilbake i tid.

- For å tenke nytt rundt hvordan vi kunne bruke biblioteket vårt reiste vi på en studietur til London, der har de noe de kaller Sunday Papers live. Folk kommer til festivalen for å få formidlet innholdet av avisene sammen og diskutere innholdet. Da vi besøkte denne aktiviteten slo det oss at dette kunne vi også fått til, men at vi kunne hektet dette på bærekraftmålene, forteller Thomas Sture Rasmussen i Ballerup bibliotek.

Formidlingen av avisene på festivalen i London var delt inn i interesseområder som kultur, sport, nyheter, økonomi osv og lignet på den måten på bærekraftmålene og muligheten til å diskutere de ulike målene.

- Mange av bibliotekene i Danmark kjører litteraturfestivaler, og vi hadde ikke lyst til å ende opp som en konkurrent til andre biblioteker, så derfor tenkte vi at dette var en mulighet til å gjøre noe helt annet. Vi hadde i utgangspunktet kun tenkt til å gjøre et dagsseminar ut av dette, men så fort at her hadde vi muligheten til å få i gang noen prosesser i lokalsamfunnet også, fortsetter Rasmussen.

De gode kreftene i folket

Bibilioteket i Ballerup startet faktisk først prosessen med et tradisjonelt opplegg for en festival der folk kunne komme å få kunnskapspåfyll.

- Vi tenkte først at vi skulle finne gode foredragsholder og gi folk kunnskap, men så spurte vi oss selv, hva får folk igjen for det? Skaper det noe engasjement og varige endringer som bærekraftmålene er ute etter gjennom et slikt opplegg? Svaret på det var nei, og vi hadde et ønske om å finne en måte å gjøre dette på som kunne engasjere og aktivisere nye og store grupper i samfunnet vårt, sier Ravinder Kaur-Pedersen som også jobber ved biblioteket.

Ballerup begynte derfor å lete etter kontakter som kunne være med på å løfte dette fra en enkeltstående festivaldag til noe mer.

- Vi fant et opplegg ved MIT hvor de har jobbet med å finne løsninger og koble på folk for å både lære bort og få innspill. Det handlet om å bygge små sattelitter som man sendte opp med ballonger, i den prosessen lærte man om hvordan man kunne bruke teknologien til å måle på f.eks. klima. Dette syns vi var spennende og tok rett og slett kontakt og hørte om vi kunne gjøre noe lignende. I tillegg kontaktet vi Coding Pirates (dansk organisasjon for å få barn til å lære å kode) og tilbød alle disse aktørene vårt bibliotek som en arena for utvikling av de det holdt på med. Deretter begynte det å rulle. Vi fikk inkludert det lokale gymnaset og deretter science klasser på høyskolen, fortsetter Rasmussen.

I november 2019 arrangerte de ikke bare en dags konferanse om bærekraft, men en festival over flere dager der folk selv fikk komme opp med løsninger og fortelle hva de mente man måtte jobbe videre med.

- På første forsøk klarte vi å få nye grupper til å komme til biblioteket og engasjere seg i arbeidet. For mange var nok selve festivalen et høydepunkt, men for oss som jobber med det var det kun en del av en større prosess for å involvere flest mulig innbyggere i å bidra til å forme hvordan vi skal jobbe med dette framover, sier Kaur-Pedersen.

Nettverk er navet i utvikling

Biblioteket fikk noe støtte fra nasjonale kulturmyndigheter til å gjennomføre festivalen, men peker på at det ikke først og fremt er økonomisk støtte som skal til for å få til et slikt løp, men gode nettverk og samarbeidspartnere.

- Vi er en del Danmarks bibliotekforenings arbeid som de har kalt DB2030 og har fått lov til å bidra der. I tillegg er vi en del av et forum hvor vi sitter sammen med Forbrukerrådet, fagforening og grønne organisasjoner i Danmark. På den måten har vi skaffet oss et fantastisk nettverk av aktører som har lyst til å bidra og som gjør dette på egne midler. Så stiller vi biblioteket som arena hvor alle disse gode kreftene kan møtes, sier Rasmussen.

Når man mottar offentlige penger i Danmark forplikter man seg også til å lære bort til andre slik at de kan dra nytte av det.

- Mange lager rapport eller en brosjyre – vi ville gjøre det på samme måte som vi hadde startet, som festival. Da kom vi opp med ideen om verdens beste løsninger, og vi kombinerer det å spre kunnskap til andre bibliotek og aktører med å få med oss helt vanlige folk til å komme opp med sine løsninger. På den måten kan vi fortsette prosessen vår med å knytte til oss nye frivillige samtidig som vi sprer kunnskapen, sier Kaur-Pedersen.

Framtidens prosess

I 2020 satte pandemien en stopper for mange av planene rundt fortsettelsen av bærekraftprosessene.

- Men vi fikk gjennomført planene våre i 2020 som hybrid, og satser på at vi gjennom hybridløsninger og digitale verksteder kan komme videre i 2021, sier Rasmussen.

Ballerup kommune planlegger nå å oppgradere torget på utsiden av biblioteket og de har fått muligheten til å bruke det gamle postkontoret til å utvide arbeidet de har satt i gang.

- Vårt optimistiske håp er å gjøre bærekraftmålene forståelige for folk og gjøre biblioteket til en arena der flest mulig aktører møtes. Vårt neste skritt nå er å starte inkluderingen av det lokale næringslivet også slik at vi kan få med oss alle aktører som vil inn i prosessene framover. Vi tenker litt slik store etablerte festivaler gjør, det sekundet et event er over starter prosessen fram mot neste runde. Bibliotekene fører sammen folk som kanskje ikke normalt møtes og det blir det veldig spennende ideer av, avslutter Kaur-Pedersen

Les mer om verdens beste løsninger her og se smakebiter fra festivalene i 2019 og 2020

Syns du dette hørtes spennende ut og har lyst til å gjøre noe lignende, kontakt gjerne: 

Ravinder Kaur-Pedersen ravk@balk.dk elller Thomas Sture Rasmussen tsr@balk.dk