ICOS: Integrated Carbon Observation System Norway and Ocean Thematic Centre (OTC), phase 2

ICOS (Integrert Karbon Observasjonssystem) er en Europeisk forskningsinfrastruktur som ble etablert for å koordinere og samle inn kvalitetsmålinger av drivhusgasser og gjøre dem tilgjengelig for ulike forskningsmiljøer.

Bilde mangler beskrivelse

Foto: Thomas Hagen

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.1.2021 - 31.12.2024
Finansiering
The Research Council of Norway (RCN), Norwegian Environment Agency
Fagområder

Besøk prosjektsiden her: https://no.icos-cp.eu/

Om

ICOS sørger for uavhangige og pålitelige observasjoner av co₂, metan og andre drivhusgasser. Gjennom observasjoner leder ICOS til mer kunnskap om hvordan, og i hvor stor grad, samfunnet lykkes i å redusere sine drivhusgassutslipp. ICOS brukes til å definere utslipp i både rom og tid.

ICOS-Norway er den norske greina av ICOS. Vi leverer data fra observasjoner av drivhusgasser på forskjellige steder og plattformer i Norge og norske havområder. Vårt nettverk inkluderer tårn for luftmålinger i det sørlige Norge og på Svalbard, en skogstasjon på østlandet, samt to forskningsskip, to kontainerskip og et Hurtigruteskip. Dette nettverket av stasjoner til lands og til havs vil være et viktig verktøy for å bevise at Norge og EU når sine utslippsmål under Parisavtalen. Alle data fra alle stasjoner i nettverket er åpent tilgjengelige for alle interesserte, fra vitenskapsfolk til nasjonale institusjoner, olje- og gassektoren og fiskerisektoren. The Ocean Thematic Centre (OTC) er en av fire såkalte "central facilities" i ICOS. Hovedkontoret til OTC ligger i Bergen, og OTC koordinerer hele havnettverket i ICOS. Dette består per idag av 23 stasjoner fra åtte land og observerer karbonopptak og karbonflukser i Nord-Atlanteren, De nordiske hav, Østersjøen og Middelhavet.