Relevante artikler og publikasjoner

Vindkraftens fremtid i Norge - seminar på Kulturhuset 2. juni 2022

Vi spurte blant annet hvordan høye strømpriser og Ukraina-krigen påvirker vindkraftdebatten og hva vi kan lære av motstanden mot vindkraft på land. Se og hør fire innlegg og engasjert paneldebatt her.

Bruk av delte og selvkjørende kollektivtransporter i nærmiljøet: Hva synes befolkningen? (resultatet av en spørreundersøkelse blant medlemmer i OBOS og brukere av Nabohjelp).

     - Tilhørende artikkel: Stor interesse for deleordninger

 

Konflikter ved havvindutbygging: En studie av havvindutbygging på Utsira Nord. 

Teknisk ukeblad: Vet vi egentlig nok om havvind?

Energi og klima: Koronakrisen gir verdifull lærdom til kampen mot klimakrisen

ENABLE-forsker og professor i fornybar energi, Torjus Bolkesjø har bidratt i følgende artikkel om utviklingen av det norske energisystemet i lys av den europeiske energiomstillingen: Vi må forberede energisystemet på elektrifiseringsbølgen

Som en del av EUs grønne giv, har EU innført en «europeisk klimapakt». Med det forsøker de å engasjere innbyggere, lokalsamfunn og organisasjoner til å være aktive og delta i klimaomstillingen.Les hva ENABLE-forsker Merethe Dotterud Leiren skriver om innbyggermedvirkning