Bilde mangler beskrivelse

Ordstyrer Anders Lie Brenna med et engasjert panel om fleksibilitetsløsninger og -behov. Foto: Hege Fantoft Andreassen

Fleksibilitet i energimarkedet: opptak

Hvilke krav stilles til fleksibilitet i strømsystemet, hva har skjedd i energimarkedet de siste årene, hva skjer i EU og hvordan skal vi løse fleksibilitetsutfordringene? Mange spørsmål ble stilt og besvart på frokostmøte om energi 7. november. Se opptak her. 

Publiseringsdato
7.11.2023

Som en del av prosjektet ENABLE inviterte CICERO til frokostmøte om energi og fleksibilitet. 

Innlederne, panledeltakerne og program:

08:30    
Elektrifisering og klimautfordringer: Øker utfordringene i energisystemet og hva er løsningene?
Erik Trømborg, NMBU

08:45    
Fleksibilitet i det Nordeuropeiske kraftsystemet: Trenger vi det og hvem tjener på økt fleksibilitet?
Eirik Jåstad, NMBU

09:00    
EU går foran for å tilrettelegge for fleksibilitet. Hva betyr det for oss i Norge?
Marie B. Lindberg, CICERO

09:15    
Energiomstilling i lys av den europeiske energikrisen
Torjus Bolkesjø, Statkraft

09:30    
Panelsamtale: Fleksibilitet - hvor, når og hvem skal betale?

Deltakere:
Jørgen Nyhus - leder innovasjon i Skagerak Energi
Jan Bråten - spesialrådgiver i Statnett
Karen Byskov Lindberg - seniorrådgiver i Aneo AS
Birgitte Molstad - miljødirektør i OBOS

Se møtet i opptak her: