Bilde mangler beskrivelse

RAGNHILD FRENG DALE LEDER KLIMASPILLET I SUNNFJORD KOMMUNE. FOTO: CARLO AALL/VESTLANDSFORSKNING

Nyttige diskusjoner over spillebrettet

Brukere av Klimaspillet synes det er både lærerikt og artig. Deltakerne kjenner igjen hverdagssituasjoner og får utfordret hverandre.

Publiseringsdato
28.9.2021
Nøkkelforskere

Ragnhild Freng Dale

– I spillsituasjonen er man tett på virkeligheten, men samtidig ikke. Deltakerne får roller og problemstillingene er gjenkjennelige, så vi ser at det kan gi rom for fine diskusjoner og føre til at man ser sammenhenger som er aktuelle i virkeligheten, sier Ragnhild Freng Dale hos Vestlandsforskning. Hun har sammen med kollegaer ved Vestlandsforsking bistått spillutviklerne ved Breda universitet i utviklingen av spillet, og ledet det da det ble spilt av ansatte i Sunnfjord kommune.

Klimaspillet har fem ulike områder som skal fordeles mellom deltakerne - planlegging, næringsutvikling, teknisk drift, økonomi, og klima. Likevel er det mulig å være opptil ti deltakere, alle med sin kommunerolle.

Truls Hansen Folkestad er saksbehandler på landbruk og miljø i Sunnfjord kommune. Sammen med sine kolleger spilte han Klimaspillet høsten 2020.

– Vi synes det var en artig måte å få i gang en dialog om hvilke tiltak som virker. I hverdagen handler mye om prioriteringer, finansiering og tålegrenser, og i spillet fikk vi jo testet utfordringer og perspektiver, sier Folkestad.

Bilde mangler beskrivelse

Truls Hansen Folkestad (fremst i bildet) følger konsentrert med på klimaspillet. Foto: Carlo Aall/Vestlandsforskning

Bruk av spill i forskningen

Freng Dale opplever at spillet har vært med å skape interessante refleksjoner rundt kommunens handlingsrom og hvordan de kan jobbe sammen.

– De fleste opplever nok at det er nyttig å møtes og diskutere på tvers. Ofte gir det a-ha-opplevelser rundt hva som er viktig å sette søkelyset på i kommunen, sier hun. Hos Vestlandsforskning har spill som en del av forskningen vært prøvd ut tidligere. I prosjektet HOPE brukte de spill i familier for å kartlegge klimagassutslippene deres.

– Prosjektet så på husholdningers villighet til å redusere utslipp av klimagasser, og det var med suksess at spill ble brukt som en del av prosjektet. Det gir en annen mulighet til å tilnærme seg en problemstilling, og vi så at det gav gode samtaler i etterkant, sier Freng Dale om noe av bakgrunnen for at Klimaspillet ble laget. Neste post nå er spilling i prosjektkommunene Bodø og Hurdal.

– Så håper jeg vi kommer så langt at Klimaspillet kan spilles på egenhånd av flere kommuner etter hvert, sier Freng Dale, og legger til at blant alt det alvorlige klimaarbeidet som gjøres rundt i Norge, så er litt artig brettspill et fint og kjærkomment avbrekk.