Bilde mangler beskrivelse

Mindre cruise og dus. Vestlandsforskning har konkludert med at det er lettere å omstille skip jo mindre de er (Foto: Istockphoto)

Krav til cruisenæringen

Utslippsfri drift og strøm fra land er bare noen av kravene som nå stilles til cruisenæringen. I løpet av tre år skal alle norske turistskip og -ferger være fri for klimagassutslipp. Hva er status for næringen i dag?  

Hans Jakob Walnum er seniorforsker og gruppeleder for Klima og Miljø hos Vestlandsforskning. Han har ledet flere forskningsprosjekter om cruisenæringen, og Vestlandsforskning har laget en modell for å følge utslipp på skipsnivå som kan brukes til å sammenligne ulike former for reiser.  

– I et globalt perspektiv utgjør cruisenæringen en liten del av utslipp fra turismen, og står kun ansvarlig for 1,7 prosent av det transportrelaterte utslippet. Flyreiser står for 50 prosent av utslippene her, sier Walnum.

Turistreiser med langdistanse ferger og cruiseskip inn til Norge fra andre land utgjør imidlertid en god del av utslippene, så mye som 36 prosent. Fly står ansvarlig for 60 prosent av samlete utslipp av turisme inn til Norge. (co₂ emissions from tourist travel)

Walnum opplever at det å regulere skipsnæringen, som er ei internasjonal næring har vært en utfordring i klimapolitikken. Per skip er det høye utslipp og høyt energibruk.

– Det er også mange som tar fly for å komme til destinasjonen der cruiset starter. Da vil jo utslippene totalt øke for hele feriereisen, legger han vekt på.

Mindre skip og færre passasjerer

På spørsmål om fremtidsutsiktene for norsk cruisenæring, svarer Walnum at sikkerhetsutfordringene knyttet til store skip må sees i sammenheng med den grønne omstillingen.

– Evakueringskapasitetet til store skip i nordlige områder i Norge har vært diskutert politisk i lang tid og henger sammen med omstillingen av næringen.I 2022 kom det en offentlig utredning som så på sjøsikkerhet og beredskap knyttet til cruise, med tydelig anbefalinger om å ha et begrense antall passasjer per skip, sier han.

Vestlandsforskning har konkludert med at det er lettere å omstille skip jo mindre de er. Batteridrift, landstrøm og teknologiske løsninger kan lettere tas i bruk med mindre skip. Walnum presiserer at konseptet «Cruise langs norskekysten» må endres.

– Mindre skip med færre passasjerer vil gjøre det lettere på flere måter, sier han.

Strengere utslippskrav i verdensarvfjordene

I 2018 ba Stortinget regjeringen om å innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene. Det er siden blitt kaldt «2026-vedtaket» og krever nullutslippsløsninger fra skip i verdensarvfjordene innen 2026.

– Dette er et interessant vedtak i klimasammenheng. De foreslåtte tiltakene vil føre til reduserte utslipp i verdensarvfjordene. Det innebærer et krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger så snart det er teknisk gjennomførbart, og senest innen 2026, sier Walnum.

Han synes det er et spennende vedtak å følge som forsker, da det ligger midt i skjæringspunktet mellom teknologiutvikling og klimapolitikk.

– Det krever at vi ikke kan fortsette som før, men endre måten vi driver cruiseturisme på. Selv om det er motstand fra næring og destinasjoner i dag fordi det blir en realitet at dagens cruisenæring må endre seg, så er det bare et spørsmål om tid før vi får like reguleringer i resten av Norge og Europa, sier Walnum.  

Mer om 2026-vedtaket

Referanser

Simonsen, M., Walnum, H. J., & Gössling, S. (2018). Model for estimation of fuel consumption of cruise ships. Energies11(5), 1059.

Simonsen, M., Gössling, S., & Walnum, H. J. (2019). Cruise ship emissions in Norwegian waters: A geographical analysis. Journal of Transport Geography78, 87-97.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt månedlige nyhetsbrev med de nyeste sakene fra magasinet KLIMA.

Påmelding nyhetsbrev