Regnvann drypper fra en rosa paraply

KLIMAENDRINGENE VIL FØRE TIL MER INTENSE ATMOSFÆRISKE ELVER, SOM IGJEN VIL FØRE TIL MER NEDBØR PÅ VESTLANDET, MENER KLIMAFORSKERE. FOTO: ERIK WITSOE, UNSPLASH.

Klimaendringer vil føre til våtere vær på Vestlandet

Den siste uken i september opplevde Vestlandet det verste regnskyllet på 13 år. Slikt styrtregn vil bli mer vanlig i fremtiden i takt med at global oppvarming fører til mer vann i atmosfæren, advarer klimaforskere.

I løpet av bare seks timer på morgenen 26. september, falt 91 mm nedbør over Jørpeland i nærheten av Stavanger. Dette er de største nedbørsmengdene her siden 2005, ifølge NRK.

I løpet av samme tid falt det i Bergen 61,5 mm nedbør, noe som førte til store oversvømmelser flere steder.

Elver i atmosfæren

Det kraftige regnet skyldtes en såkalt atmosfærisk elv, ifølge forskere ved CICERO Senter for Klimaforskning.

Man kan se for seg atmosfæriske elver som «elver høyt oppe blant skyene». De er lange, smale korridorer i atmosfæren som transporterer mesteparten av den vanndampen som finnes utenfor tropene.

Når en atmosfærisk elv beveger seg over fjellområder på land, blir disse fuktige luftmassene løftet oppover, og dette resulterer i veldig kraftig regn- eller snøfall.

En atmosfærisk elv fører i dag, 9. oktober, til ekstremt kraftig regn i Vest-Norge. Du kan se hvordan den ser ut i denne tweeten fra Meteorologisk institutt.

 

I løpet av de neste tiårene vil været på Vestlandet bli stadig våtere og vintrene vil bli mindre snørike.

NATHALIE SCHALLER, SENIORFORSKER VED CICERO.

 

Vil bli mer intense

Forskere fra CICERO jobber for tiden med å studere koblingen mellom kraftig nedbør og atmosfæriske elver sammen med andre forskere fra de meteorologiske instituttene i Norge og Nederland, energiselskapet Statkraft, Universitetet i Bergen og det nederlandske eScience Center.

I forskningsprosjektet “Translating Weather Extremes into the Future – a case for Norway” – også kjent som TWEX-prosjektet – prøver de å finne ut hvordan atmosfæriske elver vil utvikle seg i fremtiden etter hvert som verden blir varmere på grunn av klimaendringer.

– Et varmere klima betyr at atmosfæriske elver vil bli noe mer vanlig, og veldig mye mer intense, sier Kirien Whan, forsker ved Det nederlandske meteorologiske institutt.

– Dersom atmosfæriske elver blir mer intense, vil dette potensielt kunne føre til mer alvorlige oversvømmelser og flom, hvilket igjen kan påvirke forekomsten av jordras, legger forskningsleder Jana Sillmann ved CICERO til.

Mer regn, mindre snø

– I løpet av de neste tiårene vil været på Vestlandet bli stadig våtere og vintrene vil bli mindre snørike, sier Nathalie Schaller, seniorforsker ved CICERO.

Dette er ifølge henne fordi gjennomsnittstemperaturen på Vestlandet kan komme til å øke med rundt 2 grader innen slutten av dette århundret. Det betyr at mye av den nedbøren som nå faller som snø vil bli til regn over de neste tiårene.

– Global oppvarming øker derfor også risikoen for at atmosfæriske elver skal føre til flom på Vestlandet i de kaldere årstidene, sier Schaller.

– Den økte risikoen for flom, særlig om høsten og vinteren, bør bli tatt hensyn til i planleggingen både av hvordan man skal handle i fremtidige nødsituasjoner, og av nye veier, kontorlokaler og boligområder, legger seniorforsker Helene Amundsen ved CICERO til.

 

Dersom atmosfæriske elver blir mer intense, vil dette potensielt kunne føre til mer alvorlige oversvømmelser og flom.

JANA SILLMANN, FORSKNINGSLEDER VED CICERO.