Foto av skyer over åsside.

Skyer over åsside. Foto: Hege Fantoft Andreassen

Hva skjer når skyene responderer på global oppvarming?

Det har skjedd store fremskritt i forskningen siden den forrige klimarapporten fra FN kom i 2013. CICERO-forsker Kari Alterskjær redegjør for et nytt gjennombrudd, om effekten av skyendringer og skyenes rolle i global oppvarming.

– En av de mest usikre faktorene ved forrige rapport, var hvordan skyene på jorda vil endre seg som følge av drivhusgassutslipp og annen menneskelig aktivitet. Skyene har enormt stor betydning for temperaturen på jorda – de virker som store speil for solstrålene og sender energi ut i verdensrommet. I tillegg har skyene stor drivhuseffekt og de holder på varmestrålingen fra jorda. Selv små endringer i skyene kan gi store utslag på temperaturen på bakken, sier Alterskjær, som har jobbet med å sammenstille forskningen som er publisert siden forrige klimarapport.

Nå slår FNs klimapanel fast at skyenes respons på global oppvarming vil øke temperaturen på jorda. Dette gjennombruddet i klimaforskningen kommer som følge av en sammenstilling av resultater publisert av forskere verden over. Det totale bildet er svært komplekst, men Alterskjær prøver å forklare:

– Hvor stor innvirkning skyene har på energien i klimasystemet avhenger av et samspill mellom mange ulike skytyper i ulike høydelag. De befinner seg forskjellige steder på kloden, og påvirker energien i klimasystemet på ulik måte. Nært ekvator vil skyer påvirke solenergien mye, mens skyer nær polene vil være uten kontakt med solenergi store deler av året. Nært bakken er det skyenes refleksjon av solenergi som dominerer, mens skyer som ligger høyt vil ha stor drivhuseffekt, sier hun, og legger til at når klimaendringer oppstår må vi derfor forstå hvordan hver enkelt skytype vil endre seg i ulike regioner. Deretter kan vi si noe om den totale innvirkningen endringer av skyer har på temperaturen på jorda.

Dette gjennombruddet i forskningen kommer som følge av en sammenstilling av resultater publisert av forskere verden over.

Kari Alterskjær

– Kompleksiteten her blir enda større når vi tar hensyn til at klimaendringer påvirker mange ulike faktorer som er viktig for skydannelse, som temperaturen i lufta der skyvannet skal kondensere, hvor mye vann som fordamper fra overflaten, hvor mye vanndamp vi finner i atmosfæren og hvordan lufta sirkulerer, sier Alterskjær.

Ny kunnskap om lave skyer over hav

Det er oppførselen til lave skyer over hav i subtropene som historisk har ført til størst usikkerhet i beregninger av skyenes respons på global oppvarming. Disse skyene dekker store områder og reflekterer enorme mengder solenergi til verdensrommet.

– Endringer i skyenes utstrekning, i hvor ofte de oppstår eller skyenes mikrofysikk vil påvirke temperaturen på jorda, sier Alterskjær. Hun synes det er spennende at forskerne nå kombinerer nye og mer presise observasjoner fra satellitter, oppdaterte beregninger fra klimamodeller og mer presise skymodelleringer enn tidligere.

– Vi ser tydelig at global temperaturøkning reduserer utstrekningen av disse skyene slik at mindre solenergi reflekteres og mer energi forblir i klimasystemet. Den økte kunnskapen om lave skyer over hav er det som bidrar aller mest til mer sikkerhet når vi beregner skyrespons i den siste klimarapporten, slår hun fast.

Mer sikker på effekten av skyenes endringer

Ny forskning har gitt bedre forståelse av flere skyprosesser og hvordan disse vil påvirkes av endringer i klimasystemet. Derfor, sier Alterskjær, vet vi nå mer om klimaendringers effekt på hvor høyt skyene ligger, hvor stor utbredelse de har og om de består av is eller vann. Dette gjør at vi i dag, med mye større trygghet kan si noe om effekten av skyendringer, sammenlignet med forrige rapport.

– Vi kan fastslå at skyendringer i fremtiden vil forsterke global oppvarming. Etterhvert som temperaturen på jorda går opp, vil skyene endres på en slik måte at temperaturen stiger ytterligere, sier Alterskjær.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt månedlige nyhetsbrev med de nyeste sakene fra magasinet KLIMA.

Påmelding nyhetsbrev