Bilde mangler beskrivelse

Delegatene møtes i Sharm-el-Sheikh.. Foto: UNFCCC / Kiara Worth. (CC BY-NC-SA 2.0)

Hva er klimaforhandlingene?

Hva er Parisavtalen? Hvordan fungerer klimaforhandlingene? Hva står COP for? I denne artikkelen får du en kort innføring i internasjonal klimapolitikk og hvordan man kan få internasjonalt samarbeid til å fungere.

Publiseringsdato
7.11.2022
Nøkkelforskere

Hva er en COP?

COP betyr Conference of the Parties, som igjen betyr at det er partene som har signert FNs klimakonvensjon som møtes. Årets møte i Sharm-el-Sheikh er det 27. i rekken og hensikten med møtene er å vurdere framgangen i det internasjonale klimasamarbeidet.

Figur som forklarer hva en COP er.
Hva er en COP? Figur: Eilif Ursin Reed

 

Hva er Parisavtalen?

I Paris i 2015 ble landene enige om en global avtale som tar hensyn til at man ikke kan tvinge land til noe de ikke ønsker. Forskningsleder ved CICERO, Steffen Kallbekken, forklarer hvordan Parisavtalen fungerer: 

Hva er en COP? Hva er Parisavtalen? Forskningsleder Steffen Kallbekken forklarer. Video: Amund Aasbrenn

Utfordringen med internasjonalt samarbeid

Hvordan få land til å handle når ingen kan bestemme over andre land? Steffen Kallbekken forteller om internasjonalt samarbeid:

Steffen Kallbekken om internasjonalt samarbeid. Video: Amund Aasbrenn