CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

#SR15 – FNs klimapanels spesialrapport om 1,5°C

   En kvinne vanner åkeren sin, Vietnam.

Rapporten kort oppsummert

Hva må vi gjøre?

 Rapporten viser at å redusere klimagassutslippene i tråd med 1,5 gradersmålet innebærer kraftige utslippskutt som vil kreve at vi endrer store samfunnssystemer som energiproduksjon, transport, infrastruktur og industri.  

 •  Mellom 50 og 60 prosent av elektrisiteten være produsert av fornybare kilder innen 2030 og mellom 60 og 80 prosent innen 2050. I dag er andelen ca 25 prosent.  
 •  I alle scenarier må andelen kjernekraft økes kraftig. I de mest ekstreme tilfellene må andelen nesten dobles innen 2030 og tredobles innen 2050.  
 •  Forbruket av olje må reduseres opp mot 40 prosent innen 2030 og opp mot 90 prosent innen 2050. Forbruket av gass må mer enn halveres innen 2050 i de fleste scenarier.  
 •  Forbruket av kull må reduseres med opp mot 80 prosent innen 2030 og opp mot 100 prosent i 2050. Det betyr at vi må slutte å bruke kull så fort som mulig.  
 •  Utslipp fra industrien må reduseres med 75 prosent til 90 prosent innen 2050. Effektivisering av dagens prosesser vil ikke være tilstrekkelig.

Hva er forskjellen på 1,5 og 2 grader?

Rapporten peker på en rekke områder hvor utfordringene vil bli mindre ved 1,5 graders oppvarming enn ved 2 grader.

 • Det gir redusert sannsynlighet for styrtregn på våre breddegrader  
 • Havnivåstigningen vil være 10 cm lavere ved slutten av århundret. Det betyr at 10 millioner mennesker unngår å utsettes for klimarisiko  
 • Halvparten så mange arter blir truet  
 • Områder på jorda som vil oppleve en stor endring i økosystemer halveres  
 • To millioner km2 tundra forblir frossen  
 • Nedgangen i fiskebestanden blir mindre dramatisk  
 • Flere hundre millioner færre blir utsatt for klimarisiko og fattigdom  
 • Færre vi dø av hete  
 • Nedgangen i matproduksjon blir mindre  
 • Halvparten så mange vil få problemer med tilgang til rent vann

CICERO-forskning på 1,5 grader

Catalysing a political shift from low to negative carbon

Glen Peters, Oliver Geden

The Club Approach: A Gateway to Effective Climate Cooperation?

Jon Hovi, Håkon Sælen, Detlef F. Sprinz, Arild Underdal

Governance of bioenergy with carbon capture and storage (BECCS): accounting, rewarding and the Paris agreement

Asbjørn Torvanger

Climate extremes, land-climate feedbacks and land-use forcing at 1.5°C

Sonia I. Seneviratne, Richard Wartenburger, Benoit P. Guillod, Annette L. Hirsch, Martha M. Vogel, Victor Brovkin, Detlef P. van Vuuren, Nathalie Schaller, Lena Boysen, Katherine V. Calvin, Jonathan Doelman, Peter Greve, Petr Havlik, Florian Humpenöder, Tamas Krisztin, Daniel Mitchell, Alexander Popp, Keywan Riahi, Joeri Rogelj, Carl-Friedrich Schleussner, Jana Sillmann, Elke Stehfest

Extreme heat-related mortality avoided under Paris Agreement goals

Daniel Mitchell, Clare Heaviside, Nathalie Schaller, Myles Allen, Kristie L. Ebi, Erich M. Fischer, Antonio Gasparrini, Luke Harrington, Viatcheslav Kharin, Hideo Shiogama, Jana Sillmann, Sebastian Sippel, Sotiris Vardoulakis

Climate Impacts From a Removal of Anthropogenic Aerosol Emissions

Bjørn Hallvard Samset, Maria Sand, Chris J. Smith, Susanne E. Bauer, Piers M. Forster, Jan Fuglestvedt, Scott McManus Osprey, Carl-Friedrich Schleussner

Local governments as drivers for societal transformation: towards the 1.5 °C ambition

Helene Amundsen, Grete K. Hovelsrud, Carlo Aall, Marianne Karlsson, Hege Westskog

Assigning historic responsibility for extreme weather events

Friederike E. L. Otto, Ragnhild Bieltvedt Skeie, Jan Fuglestvedt, Berntsen Terje, Allen Myles R.

Key indicators to track current progress and future ambition of the Paris Agreement

Glen Peters, Robbie Andrew, Josep G. Canadell, Sabine Fuss, Robert B. Jackson, Jan Ivar Korsbakken, Corinne Le Quéré, Nebosja Nakicenovic

Relevante nyhetssaker

Permafrost: Hva kan vi vente oss?

Permafrost er enkelt sagt permanent tele i bakken året rundt, og består følgelig av både frossen berggrunn, jord og organisk materiale. En femtedel av den nordlige halvkule har permafrost.

Balancing fairness and ambition

A headline result from the IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C was that global CO2 emissions need to decline by 45% from 2010 levels by 2030. Is this possible while still retaining fairness in mitigation?

Befolkningsveksten beveger seg i klimavennlig retning

Bedre levestandard får befolkningsveksten i verden til å bremse opp. Dette er gode nyheter for klimaet fordi det vil føre til lavere vekst i klimagassutslipp, sier forskere ved CICERO Senter for klimaforskning.

Er det mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°? Hvordan vil en slik verden se ut?

CIENS og CICERO inviterte til frokostseminar om mulighetene for å begrense oppvarmingen til 1,5°C. 

- Norge må satse på ‘Kinderegg’ næringar

CICERO-forsker Asbjørn Torvanger om karbonfangst- og lagring, grønne arbeidsplasser og 1,5 grader. 

1,5 grader er mulig, men svært krevende

Mandag klokken 03:00 la FNs klimapanel frem hovedpunktene fra spesialrapporten om 1,5 grader. Verden må gjennom endringer i et omfang vi aldri før har sett.

Klimarapport om 1,5°C i sluttspurten

På et møte i Korea skal FNs klimapanels rapport om 1,5°C behandles av myndighetsrepresentanter fra nesten alle verdens land før den legges frem 8. oktober. Hvilke deler av rapporten kan myndighetene påvirke?

Beyond Carbon Budgets

COMMENTARY: Carbon budgets have come to dominate the climate policy discourse, but have they served their purpose? Is it time to move beyond carbon budgets?

Effektiv klimakommunikasjon -Trender og fakta 2018

Dersom vi skal klare å holde den globale oppvarmingen godt under 2°C og helst under 1,5°C slik Parisavtalen sier, så haster det å gjennomføre det grønne skriftet. Vi vet omtrentlig hva som må gjøres, og mye av politikken og teknologien som skal ta oss til lavutslippssamfunnet er på plass.

Different interpretations of the Paris Agreement would lead to different temperature trends

En ny artikkel peker på at hvordan man tolker Parisavtalen vil ha store konsekvenser for hvor store utslipp som avtalen vil tillate. Les hele pressemeldingen her

Kommune, din tid er nå

Få i gang samtalene om grønn omstilling, aktiviser de lokale nettverkene. Hvem vet, kanskje veien mot 1,5 grader starter med svele og sur trakterkaffe på et samfunnshus på Vestlandet? Norske kommuner kan være nøkkelen til det grønne skiftet, ifølge en ny artikkel.

Karbondebatten

Hvor mye CO2 kan vi slippe ut og fremdeles holde temperaturøkningen under 1,5°C?

Mulig å peke ut lands bidrag til ekstremvær

Det er nå mulig å beregne i hvor stor grad land har bidratt til endret risiko for at bestemte ekstreme værhendelser inntreffer.

På innsiden av debatten om 1.5°C og karbonbudsjettet

I midten av september var noen av CICEROs forskere med på en vitenskapelig artikkel som har ført til stor debatt i forskningsmiljøene. Her forklarer vi hovedpunktene i diskusjonene.

TRANSFORM – hvordan kan kommunene omstille seg til lavutslippssamfunnet

Stortinget vedtok i juni 2016 at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2030, og økte dermed ambisjonsnivået betraktelig for norsk klimapolitikk. Dette var en direkte respons på 1.5°C målet som ble vedtatt i Parisavtalen fra desember 2015. Dette meget ambisiøse norske målet innebærer endringer i hvordan samfunnet er organisert og fungerer.

Seks ting du bør vite om ukas 1,5-studie

I midten av september publiserte Nature Geoscience en studie som viser at 1,5 gradersmålet fra Paris ikke er umulig likevel. Bare svært, svært vanskelig.

Ny studie gir håp om å holde oppvarmingen under 1,5 grader

Å oppfylle Parisavtalens hovedmål om å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til 1,5 grader er mulig, men vil kreve kraftige utslippsreduksjoner, understreker forskerne bak en ny vitenskapelig artikkel.

Klimaklubber- en nøkkel til effektivt internasjonalt samarbeid?

Parisavtalen setter et mål om at global oppvarming skal begrenses til godt under to grader over førindustrielt nivå, og oppretter en prosess hvor land skal melde inn sine egne bidrag for å nå dette målet. Bidragene som er meldt inn i første runde er samlet sett mindre ambisiøse enn togradersmålet krever. 

Spesialrapport om 1,5 grader

Hvordan skal verden begrense oppvarmingen til 1,5 grader? En spesialrapport fra FNs klimapanel gir svaret. Om to år. 

Eventyret om 1,5-gradersmålet

Utrolige 174 land og EU har til nå godkjent Parisavtalen som vil hindre at kloden varmes opp mer enn 1,5 grader. Målet er et absolutt minimum for klima og samtidig kanskje bare et eventyr. Men var det ikke Astrid Lindgren som sa at vi trenger eventyret? 

Les flere saker

eksterne sider

Pressekonferansen fra FNs klimapanels lansering av spesialrapporten.

Miljødirektoratets pressekonferanse, mandag 8.10, 0800.