VOM i film

På denne samlesiden finner du videoinnhold laget for VOM-prosjektet. 

Ku på beite

Ku på utmarksbeite fanget på teip. Foto: Hege F. Andreassen

Forsøk med åkerbønner på Ås

Forsker Anne Kjersti Uhlen ved NMBU forteller både hvordan og hvorfor vi forsker på åkerbønner i VOM.

Hackathon for klimaet

CICERO, IxDA Oslo & Oda arrangerte en kreativ dugnad for å øke kunnskapen om klimautslipp fra mat i Norge.

I felten hos Oda

PhD-kandidat Nora Ytreberg jobber i felten hos Oda for å forske på hvordan man kan påvirke forbrukere til å spise mer klimavennlig mat.

Bondebønner i Ås

Masterstudent Anders Bakke undersøker mulighetene for å produsere bondebønner til friskt konsum: Fersk grønnsak eller proteinvekst.

Sensorisk analyse hos Nofima

Hos Nofima vurderer en gjeng sensoriske dommere smak og konsistens på farseprodukter. Hvordan fungerer dette?