JPI AR5

Hvordan påvirker FNs klimapanels femte hovedrapport politiske beslutninger? Dette prosjektet vil bidra til å øke kunnskapsopptaket fra klimaforskningen til politiske prosesser.

Prosjektfakta

Start og sluttdato
19.8.2013 - 31.12.2016 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Norges forskningsråd

IPCC AR5 i Europa- prosjektet fokuserer på den femte hovedrapporten til FNs klimapanel. Det analyserer hvordan hovedbudskap fra rapporten kommuniseres og brukes av beslutningstakere. Hovedmålet med prosjektet er å finne ut hvordan man kan øke sammenhengen mellom kunnskapen fra FN klimapanels rapporter og politiske beslutninger innenfor områder som klimatilpasning, utslippskutt og bærekraftig utvikling.

FNs klimapanels oppgave er å gi beslutningstakere grundig informasjon om klimaendringer, effekter og tiltak. Rapportene har som mål å gi beslutningstakere politisk relevant informasjon, slik at de kan ta informerte valg når de utformer politikken. Men kunnskap fører ikke nødvendigvis til politisk handling og akkurat hvordan kunnskap beveger seg og påvirker politiske beslutninger har ikke blitt undersøkt før nå.

Dette prosjektet «følger» kunnskapen i FNs klimapanels femte hovedrapport fra rapportlansering og til politikkutforming i Norge, Storbritannia, Nederland, Spania og Polen. Det analyserer hvordan hovedfunnene i rapporten blir kommunisert og brukt av beslutningstakere. Prosjektet undersøker hvordan sosioøkonomiske forhold i landene påvirker hvordan klimaforskningen blir inkludert i politiske prosesser. Vil den samme forskningen kommuniseres og oppfattes ulikt i oljerike Norge og lavtliggende Nederland? Prosjektet ser også på hvordan media, sivilsamfunn og privat næringsliv i disse landene bruker rapportene i sitt arbeid.

Bilde mangler beskrivelse

Prosjektgruppen på møte i Barcelona

Forskere har bakgrunn fra sosiologi, lingvistikk, samfunnsøkonomi, medievitenskap og kommunikasjon. Prosjektet involverer forskere ved CICERO, DNV-GL, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Polska Akademia Nauk, Universided Autonoma de Barcelona, University of Edinburgh, Oxford University, Lancaster University og Erasmus Universiteit i Rotterdam. Prosjektet finansieres av JPI Climate/Forskningsrådet.