Løsninger

For å bekjempe klimautfordringen trengs det mange forskjellige løsninger, på en gang. I dette undervisningsopplegget får du se seks videoer med ulike tilnærminger til å redusere klimagassutslipp i Norge.

Bilde mangler beskrivelse

Det gjelder å se skogen for mer enn bare trær. Foto: Amund Aasbrenn

Aktuelle fag og kompetansemål

Undervisningsopplegget består av:

  • Video om karbonfangst og -lagring
  • Video om karbonopptak i skog
  • Video om biokull
  • Video om endring av trafikkvaner
  • Video om sensorisk analyse av kjøtterstatningsprodukter
  • Video om klimamerking av mat
  • Utgangspunkt for klasseromsdiskusjon

Karbonfangst og -lagring

Oslo kommune skal kutte sine utslipp med 95 prosent innen 2030. Forbrenningsanlegget på Klemetsrud står for mellom 15 og 17 prosent av utslippene. (Kilde).

Ny teknologi for karbonfangst og -lagring kan begrense disse utslippene kraftig. Bli med til Klemetsrud og se hvordan det fungerer her:

Fortums Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo kan bli verdens første i sitt slag med fullskala karbonfangst. CICEROs videoreporter Amund Aasbrenn dro på besøk for å finne ut hvor restavfallet hans ender opp, og for å jakte på karbonfangsten.

Karbonopptak i norsk skog

Norge har gigantiske arealer med skog. Men visste du at mesteparten av karbonet i skogsområder lagres i bakken? Gunnhild Søgaard ved NIBIO forklarer hvordan skog kan redusere andelen co₂ i atmosfæren i denne videoen:

Forskningsleder Gunnhild Søgaard ved NIBIO forklarer hvordan karbonopptaket i norsk skog fungerer.

Biokull

Jordbruket i Norge står for betydelige klimagassutslipp. Daniel Rasse ved NIBIO forsker på alternative måter å lagre karbon i jord på:

Forskningssjef ved NIBIO, Daniel Rasse, forteller om biokull.

Lokale løsninger

Lokale løsninger kan både begrense klimagassutslipp og sette fart på bygda i samme slengen. Bø i Telemark ville få ned lokaltrafikken og skape et tettere sentrum med urbane kvaliteter. CICEROs videoreporter Amund Aasbrenn dro til Bø for å utforske sykkelveier og kollektivtilbud:
 

Sindre Flø forteller om bygdepakke midt-telemark og nye sykkelveier.

Endring av matvaner

Matforbruk står for omtrent 8,5 prosent av Norges klimagassutslipp. Enkle grep kan gjøre matvanene vår mer klimavennlige. På Nofima i Ås gjennomfører de sensoriske analyser av kjøttdeigerstattere:

Hos Nofima vurderer en gjeng sensoriske dommere smak og konsistens på farseprodukter. Hvordan fungerer dette?

Ved å redusere matsvinn og spise mindre kjøtt kan man redusere sine personlige utslipp. Men det er flere måter å begrense utslippene fra matforbruk. CICERO-forsker Nora har vært i felten hos ODA for å undersøke hvordan klimamerking av oppskrifter fungerer:

PhD-kandidat Nora Ytreberg jobber i felten hos ODA for å forske på hvordan man kan påvirke forbrukere til å spise mer klimavennlig mat.

Klasseromsdiskusjon

  • Nå har dere sett seks ulike eksempler på hva som kan gjøres for å begrense klimagassutslippene i Norge. Kan dere komme på flere ting man kan gjøre?
  • Hva tenker dere er de mest effektive tiltakene for å redusere klimagassutslipp?
  • Hva tror dere er det mest effektive tiltaket man kan gjøre i deres hjemkommune?