FNs klimarapport

Dette undervisningsopplegget handler om FNs klimarapport: Hva kan den fortelle oss og hvordan fungerer arbeidet med den? 

Bjørn Samset viser frem sammendraget av første del av FNs klimapanels sjette hovedrapport

Klimaforsker Bjørn Samset på lanseringen av FNs klimapanels sjette hovedrapport, del 1. Foto: Hege Fantoft Andreassen

Aktuelle fag og kompetansemål

Undervisningsopplegget består av:

  • Introduksjonsfilm.
  • Plan for elevdiskusjon og gruppearbeid.
  • Film om hovedtrekk fra første del av klimarapporten.
  • Film om hovedtrekk fra tredje del av klimarapporten.
  • Plan for klasseromsdiskusjon.

Hva er FNs klimapanel? Hva er FNs klimarapport?

Se filmen med klimaforsker Bjørn Samset der han forteller historien om hvordan han havnet inn i FNs klimapanel og om hva FNs klimarapport er. 

I fronten av klimaforskningen

Klimaforsker Bjørn Samset forteller historien om hvordan han havnet inn i FNs klimapanel og om hva FNs klimarapport er.

Diskusjon

Sett deg inn i den sjette hovedrapporten fra FNs klimapanel. Bruk CICEROs samleside. Se på artiklene som er skrevet og videoinnholdet. Noter deg hva du mener er det viktigste innholdet. Gå sammen to og to og trekk ut det dere mener er det viktigste fra FNs klimarapport. Tenk på hvordan dere ville forklart denne forskningen til en medelev og lag en kort presentasjon. To og to grupper går sammen og presenterer og forklarer for hverandre hva dere har markert ut som viktigst.

Hovedtrekkene fra FNs klimapanels sjette hovedrapport

Se filmene med klimaforskerne Bjørn Samset og Elin Boasson der de forklarer hva de mener er hovedtrekkene fra FNs klimapanels sjette hovedrapport. 

Bjørn Samset forklarer hva han mener er de tre hovedtrekkene i første del av FNs klimarapport.
Elin Boasson forteller hva hun mener er de fire hovedtrekkene i tredje del av FNs klimarapport.

Klasseromsdiskusjon

Nå har dere hørt Bjørn og Elin fortelle om hovedtrekkene de velger å ta ut fra rapporten. Hva er veien videre? Hva kan vi gjøre? Hva kan samfunnet gjøre?