FNs klimapanels sjette hovedrapport

FNs klimapanel publiserer i 2021 og 2022 sin sjette hovedrapport. På disse sidene har vi samlet nettsaker, videoer og grafikk laget i sammenheng med vår dekning av disse rapportene.

Bilde av oversvømmelse på Bryggen i Bergen. En mann står i gummistøvler på oversvømmet kaikant.

HYPPIGERE OVERSVØMMELSER VED STORMFLO ER BLANT KONSEKVENSENE AV HAVNIVÅSTIGNING. HER FRA BERGEN I 2020. FOTO: HELGE SKODVIN