Bilde mangler beskrivelse

Handler det om å rope høyest mulig, eller er det smartere måter å få med seg folk på omstillingen vi må igjennom spør Christian og Astrid i dette kurset.Foto: Astrid Arnslett/CICERO

Slik skaper du lokalt engasjement for endring

Mange kommuner sliter med å løfte engasjementet for klimaomstilling både blant innbyggerne og internt i kommunen. Ofte lurer man på hvordan man kan skape positiv kommunikasjon som faktisk utløser engasjement hos folk. På dette kurset får du praktiske verktøy til å løse utfordringene du står i, teori som gjør deg trygg egne idéer og inspirasjon til å sette i gang med nye initiativ. 

 

Publiseringsdato
30.1.2024

Den nasjonale klimadebatten tar spørsmål om oljestans, karbonprising og vindmøller stor plass. Men disse store og viktige spørsmålene angår de færreste av oss i det daglige. Og, for de som skal kommunisere om klima til innbyggerne i en kommune eller kundene til en lokal bedrift, er det vanskelig å skape engasjement rundt saker som både er langt unna og kontroversielle. 

Dette kurset er for alle de som ønsker å gjøre noe med klimautfordringene lokalt. Det kan være en klimarådgiver i en kommune, en kommunikasjonsrådgiver i en lokal hjørnestensbedrift, ildsjelen i velforeningen eller markedsansvarlig på turistkontoret. 

Innhold

Kurset varer i fem timer og vi 

  • presenterer relevante kommunikasjonstrender
  • tilbyr et teoretisk rammeverk
  • viser frem eksempler fra andre kommuner
  • tar utgangspunkt i lokale utfordringer og muligheter

Målet er å gjøre deg tryggere i kommunikasjonsrollen og arbeidsdagen din litt morsommere.

Jeg elsker bygda mi – og må vi snakke om klima hele tiden?

Vi har bygget kurset på forskning og på praktisk erfaring fra ulike steder i Norge. Måten folk responderer på kommunikasjonstiltak og budskap kan endre seg fort. Spesielt fremveksten av sosiale medier har på relativt få år snudd opp med på måten vi kommuniserer. Som kommunikatør er det like viktig å forstå trendene innen kommunikasjon som å huske hele læreboken fra studiene. Fordi hva som fungerer og hva som ikke fungerer endrer seg så fort, så er ikke påstandene og hypotesene vi foreslår nødvendigvis blitt evaluert gjennom forskning. De er trender som vi mener gjør seg gjeldende akkurat nå. Kanskje varer de så kort at det ikke er vits å forske på dem. Kanskje kommer det forskning etter hvert. 

Dette kurset skal gi deg inspirasjon til å utforme kommunikasjonsstrategier og – planer i et lokalsamfunn. Kurset er ikke en komplett gjennomgang av forskning på et tema. Vi forsøker å gi deg nok kunnskap til at du forstår og nok inspirasjon til å sette i gang kreativiteten. 

Vi fremsetter to hovedhypoteser: 

  1. Klimaomstilling trenger ikke å gjøre vondt 
  1. En sterk stedstilknytning skaper engasjement 

Å redusere klimagassutslippene så kraftig av vi unngår farlige klimaendringer, krever nødvendigvis at vi slutter med, eller reduserer, enkelte aktiviteter. Heldigvis gjøres det mye på nasjonalt plan som vil bidra til akkurat dette. Men å redusere klimagassutslipp handler også om hva vi skal gjøre i stedet. Hvilke arbeidsplasser vi skal ha, hvilke løsninger verden trenger, hva slags mat vi skal produsere og hvordan vi kan leve av de ressursene vi har lokalt. Vi mener det er lettere å skape engasjement rundt hva vi skal begynne med. Og det er lettere å få med folk på forsakelse når de allerede er engasjert. 

At man er stolt av stedet man kommer fra, skaper også engasjement. Å være stolt av bygda eller bydelen sin gir en slags kollektiv selvrespekt.

Å halvere klimagassutslippene er en ekstremt stor og krevende oppgave. Heldigvis er ikke det jobben til hver enkelt kommunikasjonsrådgiver. Vår jobb er å få med folk, både på det som er gøy og det som er kjedelig.  Og det vi til slutt måles på, er om vi fikk folk med på hele omstillingen. Ikke om vi fikk folk til å gjøre det kjedelige først. 

 

Hvem er vi?

Kurset holdes av Astrid Arnslett og Christian Bjørnæs som begge jobber i kommunikasjonsavdelingen til CICERO Senter for klimaforskning. Sammen har de skrevet rapporten Effektiv klimakommunikasjon – Trender og fakta 2018

De har også skrevet en kronikk Slik får du folk med deg på klimatiltak som forhåpentligvis gir inspirasjon til hvordan man kan ta tak i kommunikasjonen for å skape engasjement. 

Praktisk om kurset og kontakt

Kurset har en varighet på 4 timer og veksler mellom bolker om faggrunnlaget vi bygger rådene våre på, praktiske eksempler fra ulike deler av landet og et ideverksted der deltakerne selv får jobbet med ulike problemstillinger. 

Syns du dette høres ut som noe du og kollegaene dine har behov for? Ta gjerne kontakt med oss:

astrid.arnslett@cicero.oslo.no      christian.bjornas@cicero.oslo.no