oljeplattform

NORGE HAR IKKE BARE INTERNASJONALE FORPLIKTELSER NÅR DET GJELDER UTSLIPPSKUTT. VI HAR ANSVAR OGSÅ, MEN DET TAR VI IKKE. FOTO: NORSK OLJE OG GASS @ FLICKR

Norge har, men tar ikke utslippsansvar

Norske innenlandske CO2-utslipp overskygges fullstendig av utslippene vi eksporterer fra sokkelen, men det snakker vi ikke så høyt om. 

Publiseringsdato
2.11.2016
Skrevet av
Nøkkelforskere

Norge har et ansvar for de utslippene som resulterer av all olje og gass landet henter opp og selger, skriver CICERO-forsker Robbie Andrew i sin blogg.

Utslippene fra land utgjør knappe ti prosent av utslippene vi eksporterer gjennom olje og gass-eksport.

I perioden 1971 til 2015 utgjorde norske innenlandske utslipp ca. 1,7 gigatonn CO2. I samme periode slapp Norges olje og gass-sektor ut 16 gigatonn. Nye 16 gigatonn CO2 kommer til å slippes ut dersom Norge holder fast ved å hente ut resten av olje- og gassressursene sine.

 

robbie.png

David møter Goliat: Norske innenlands-utslipp gjøres til skamme av utslipp fra olje og gass vi henter ut fra norsk sokkel. Graf: Robbie Andrew / Glen Peters

De fossile ressursene vi produserer på sokkelen, eksporteres nemlig før de blir forbrent. Dermed settes utslippene på kontoene til andre land og ikke på Norges konto. Hvis vi hadde produsert elektrisitet fra gassen vi henter ut, og deretter eksportert strømmen, ville også utslippene fra kraftproduksjonen havnet på vårt klimaregnskap. Fossil brenning telles som utslipp der det brennes, ikke der det ble hentet ut.

Dette systemet for «tildeling» av klimagassutslipp er med andre ord ganske kunstig. Det trengs tross alt to for å danse tango.

 

- Lover og regler er bunnlinjen, men vi står fritt til å løse flere oppgaver samtidig

ROBBIE ANDREW

 

Har landene ansvar utover forpliktelsene de tar på seg under FNs klimaforhandlinger? I Parisavtalen har Norge sammen med de andre landene forpliktet seg til å kutte utslipp på sitt eget territorium, innenlands. Fordelingen nedtegnet i klimaforhandlingene er svart og hvit, her regnskapsføres utslippsforpliktelsene strengt. Men fordelingen må ikke så strengt styrt: Hva om flere land hadde tatt innover seg det moralske ansvaret for klimagassutslipp?

På andre områder tar Norge ansvar utover det som kreves av forskrifter og regnskapsregler. For eksempel har staten gjennomført et betydelig nedsalg av Oljefondet etter uetisk aktivitet. Ansvar handler med andre ord om mer enn hva vi forplikter oss til å gjøre og ikke gjøre. Lover og regler er bunnlinjen, men vi står fritt til å løse flere oppgaver samtidig. 

Ved å signere Parisavtalen har ikke Norge bare lovet å redusere de innenlandske utslippene sine, men å gjøre sitt beste for å bidra til å holde nivået på den globale oppvarmingen under 2°C. Ingen liker dobbelttelling – det vanskeliggjør forvaltningen – men realiteten er at staten har et ansvar for de utslippene som resulterer av oljen og gassen som hentes opp og selges.

Ansvaret er altså der. Spørsmålet er om Norge vil akseptere det.