Bilde mangler beskrivelse

Foto: Greenpeace

Krigen i Ukraina: Seks mulige konsekvenser for omstillingen

Hvordan virker krigen i Ukraina på omstilligen til lavutslippssamfunnet? Her er seks mulige konsekvenser som både forsinker og framskynder omstilling. 

Publiseringsdato
21.6.2022
Tilhørighet

Konsekvenser som tilsier at omstillingen vil gå raskere: 

* EU har selv sagt at de skal framskynde omstillingen

EU har sagt at de skal gjøre seg uavhengige av russisk gass og øke tempoet i utbyggingen av fornybar energi. Dette er en direkte konsekvens av følgene av krigen i Ukraina. EU har oppjustert fornybarmålet i 2030 for hele blokken fra 40 til 45 prosent fornybar.

Den britiske tankesmien EMBER sier i en fersk rapport at krigen i Ukraina har ført til at overgangen til fornybarsamfunnet nå går med "turbofart" i EU.  De enkeltlandene som i dag importerer mest olje og gass fra Russland, Tyskland og Nederland, har nylig oppjustert sine fornybarmål i 2030 til henholdsvis 80 og 97 prosent, melder EMBER.

* Krisetider kan utløse folkelig entusiasme for fornybar energi

Hvis fornybar energi i Europa oppfattes som en slags «freedom energy» så kan det utløse en type oppmerksomhet og investeringslyst som tidligere har manglet, ifølge Financial Times. De siterer statsviteren Thijs Van de Graaf ved Universitetet i Ghent, som peker på at å snakke om nasjonal sikkerhet har en langt større mobiliseringskraft enn å snakke om klimakatastrofe.

* Sjanse til å satse på energieffektivisering

Ifølge en sak i tidsskriftet Nature, kan høye energipriser framskynde arbeidet med energieffektivisering. Dette er et felt med «enormt potensial», men som har fått mindre oppmerksomhet enn fornybar energi, ifølge økonomen Veronika Grimm ved tyske Friedrich Alexander Universitet. «Dette kommer til å framskynde arbeid som vi måtte gjort uansett», sier hun om konsekvensene av krigen i Ukraina.

 

Konsekvenser som tilsier at omstillingen vil forsinkes:

* Brutte forsyningskjeder og dyrere råvarer

Store utbygginger er avhengig av globale forsyningskjeder av materialer og komponenter. Når materialer blir dyrere eller ikke kommer fram i det hele tatt, kan store prosjekter både bli forsinket og fordyret. Ifølge The Guardian har for eksempel prisen på vindmøllenes rotorblader økt med 50 prosent siden 2020. Prisen på batterier og solceller har også økt. Prisøkningen og forsinkelsene startet allerede før krigen i Ukraina, men vil skape utfordringer for både planlagte og pågående prosjekter.

* Det er flere kriser på én gang

Europeiske forbrukere opplever at prisene øker på neste alt: drivstoff, varme, strøm og mat. Dette kan gjøre det vanskeligere å rettferdiggjøre pengebruk på dyre klimatiltak.

* «Hva Russland gjør eller ikke gjør har noe å si for resten av oss»

En kommentarartikkel i Climate Home News minner om at Russland ligger på fjerdeplass når det kommer til utslipp av klimagasser. Krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland fører til at moderniseringen av russisk industri forsinkes, samt at flere internasjonale selskaper har stanset deres investeringer i fornybar energi i landet.

 

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt månedlige nyhetsbrev med de nyeste sakene fra magasinet KLIMA.

Påmelding nyhetsbrev