MANNSKAP FRA WASHINGTON AIR NATIONAL GUARD JOBBER MED Å SLUKKE SHEEP CREEK FIRE I NÆRHETEN AV NORTHPORT, WASHINGTON 6. AUGUST 2018

MANNSKAP FRA WASHINGTON AIR NATIONAL GUARD JOBBER MED Å SLUKKE SHEEP CREEK FIRE I NÆRHETEN AV NORTHPORT, WASHINGTON 6. AUGUST 2018. FOTO WASHINGTON AIR NATIONAL GUARD / TECH. SGT. TIM CHACON

Klimaendringer og skogbranner: – Det er en sammenheng

Klimaendringene bereder grunnen for store skogbranner: Flere barkbiller, mer tørke og utbredt skogdød . Alt som trengs er en gnist. 

Klimaendringene påvirker

Hvor store skogbranner blir og hvor stor skade de gjør avhenger av flere faktorer, deriblant vindretning og hvor kraftig vinden er, samt hvilke forebyggende tiltak som er blitt gjennomført.

Klimaendringene har imidlertid også satt sitt tydelige fingeravtrykk på utbredelsen av skogbranner i dette området, ifølge den amerikanske rapporten National Climate Assessment.

Rapporten fra 2014 sier at klima var den avgjørende faktoren for skogbrann mellom 1916 og 2003. Mildere klima har ført til mer tørke, samt til at flere barkbiller overlever vinteren.

Barkbiller angriper som regel døende trær, men hvis de er mange vil de også ta for seg av trær som er svekket av tørke. Dette fører til at flere trær dør og blir liggende som tørr fyringsved på bakken. Ifølge National Climate Assessment vil deler av California kunne oppleve en dobling i brannskadede områder før 2100.

VIDEO
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1990795124332478

 

 

Ond sirkel

Ifølge ekspert på skogbranner ved Norsk institutt for luftforskning, Nikolaos Evangeliou, er forholdet mellom klimaendringer og skogbranner låst i en ond sirkel (ok, han kaller det en lukket sirkel, men likevel):

– Global oppvarming og mindre nedbør fører til mer tørke, som fører til at skog dør; død skog blir liggende som brennbart materiale, og når dette tar fyr tilfører det atmosfæren gasser og aerosoler – som igjen påvirker klimaendringene, sier Evangeliou.

Evangeliou presiserer at han ikke har forsket på skogbrannene i California konkret, men at det finnes et globalt mønster: Det blir flere skogbranner, og de varer lenger.

– Vi ser allerede at skogbrannsesongen varer lenger, samt at brannene har blitt mer langvarige og mer intense på grunn av tørke – her er det en sammenheng mellom klimaendringer og en oppvarming av jordas overflate, sier Evangeliou

Se Evangelious foredrag om skogbrannene sommern 2018