gravemaskin i kull

illustrasjon

Energibyråets fortellinger om framtiden

Nylig kom Verdens Energibyrå med sin World Energy Outlook. Her er fem ting å ta med seg derfra.

Publiseringsdato
8.11.2020
Tilhørighet

Alle figurer er hentet fra IEAs hjemmesider 

1. Det går mot slutten for kull

figur 1.jpg

 

Kulletterspørselen fikk seg en knekk da energiproduksjonen dalte som følge av korona-pandemien. Ifølge IEA vil sannsynligvis ikke etterspørselen etter kull noen gang komme tilbake til nivået det var på før pandemien. Det er mulig at innen 2040 vil andelen kullkraft i verdens energimiks falle til under 20 prosent - for første gang siden den industrielle revolusjon.

2. Olja blir hengende - foreløpig

figur 2.jpg

 

IEA antar at etterspørselen etter olje vil flate ut rundt 2030, men ser ingen tegn til noen rask nedgang med mindre det vedtas ny politikk.

3. Sol er den nye kongen

figur 3.jpg

 

Solkraft er den nye kongen på verdens el-marked. Ifølge IEA kan produksjonen av solenergi være tredoblet innen 2030. Solkraftverk er billigere enn både kull- og gasskraft i de fleste land, og tilbyr nå noe av den billigste elektrisiteten som noen gang produsert.

4. Midlertidig corona-effekt på utslipp

figur 4.jpg

 

Covid 19 har ifølge IEA ført til at CO2-utslippene i 2020 falt med med syv prosent. Utslippene er sakte, men sikkert på vei tilbake til hvor de var før pandemien.

5. Vi må bygge om gammel infrastruktur

Det er ikke nok å finne på ny teknologi som skal kutte utslipp fra nye, framtidige anlegg. Hvis eksisterende kullkraftverk, stålverk, sementfabrikker og annen infrastruktur fortsetter som i dag - vil disse alene låse temperaturøkningen til 1,65C, sier IEAs leder Fatih Birol på Twitter.

Hva er World Energy Outlook?

Hvert år kommer verdens energibyrå, IEA, med rapporten World Energy Outlook. Her gir de sine analyser av hvordan de tror verden kommer til å forbruke og produsere energi i årene som kommer.

Til å gjøre dette konstruerer de noen sett med scenarier, basert på hva som kan komme til å skje i den nærmeste framtid. Det scenariet de kaller for Stated Policies Scenarios (STEPS), er basert på dagens vedtatte politikk og uttalte politiske intensjoner, og hvilke konsekvenser dette kan gi.

IEA omtaler dette som «å holde et speil opp til politikerne» for å vise hva politikken deres kan føre til. De har også et mer «optimistisk» scenario som kalles Sustainable Development Scenario. Dette scenariet viser hvordan verdens energisystem kan utvikle seg, hvis vi skal nå FNs bærekraftsmål for å unngå de verste klimaforandringene, redusere helseskader fra luftforurensning, og sikre tilstrekkelig tilgang på energi for alle.

IEA er nøye med å påpeke at scenarier er «fortellinger» om framtiden, og at det finnes alltid mer enn én fortelling, forklarer seniorforsker ved CICERO Jan Ivar Korskbakken.

– Scenarier er analyser av sannsynlige utviklingstrekk, kjeder av hendelser som vil eller ikke vil inntreffe basert på spesifikke antakelser som ikke nødvendigvis vil vise seg å holde. De handler om "hva hvis", gitt bestemte antakelser, ikke nødvendigvis om hva man tror er mest sannsynlig at kommer til å skje, sier Korsbakken.

Et ekstremt eksempel er covid-19 epidemien. Det var ingen scenarier i forrige utgave av World Energy Outlook, som antok at globale utslipp i 2020 skulle gå ned sju prosent.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt månedlige nyhetsbrev med de nyeste sakene fra magasinet KLIMA.

Påmelding nyhetsbrev