Effektiv klimakommunikasjon -Trender og fakta 2018

Dersom vi skal klare å holde den globale oppvarmingen godt under 2°C og helst under 1,5°C slik Parisavtalen sier, så haster det å gjennomføre det grønne skriftet. Vi vet omtrentlig hva som må gjøres, og mye av politikken og teknologien som skal ta oss til lavutslippssamfunnet er på plass.

Last ned rapporten her

En viktig del av det som gjenstår er å få folk og bedrifter til raskt å ta dette i bruk. Her kan kommunikasjon spille en viktig rolle. Lykkes vi ikke med kommunikasjonen, kan det grønne skiftet ta så lang tid at klimaendringene blir farlige for oss mennesker.

Dersom vi skal klare å holde den globale oppvarmingen godt under 2°C og helst under 1,5°C slik Parisavtalen sier, så haster det å gjennomføre det grønne skriftet. Vi vet omtrentlig hva som må gjøres, og mye av politikken og teknologien som skal ta oss til lavutslippssamfunnet er på plass. En viktig del av det som gjenstår er å få folk og bedrifter til raskt å ta dette i bruk. Her kan kommunikasjon spille en viktig rolle. Lykkes vi ikke med kommunikasjonen, kan det grønne skiftet ta så lang tid at klimaendringene blir farlige for oss mennesker.

I denne rapporten har vi både sammenstilt forskning på klimakommunikasjon og intervjuet en rekke internasjonale kommunikasjonseksperter om hvordan du bedre kan nå gjennom med budskapene dine og skape engasjement om klimasaker. Basert på dette har vi trukket ut fem læringspunkter vi mener er sentrale for å lykkes med klimakommunikasjon. Rapporten starter med læringspunktene. Deretter finner du sammenstillingen av forskningen og oppsummeringen av ekspertintervjuene.