Bilde mangler beskrivelse

Jan S. Fuglestvedt er klar for nye år med klimarapporter. Foto: IISD

CICERO-forsker gjenvalgt i FNs klimapanel

Forskningsleder på CICERO, Jan S. Fuglestvedt er gjenvalgt som medlem i ledelsen i FNs klimapanel. 
– Jeg er veldig motivert for å bygge videre på det vi oppnådde i forrige periode, sier han. 

Norge har vært aktiv bidragsyter i FNs klimapanel i mange år. Jan S. Fuglestvedt satt i forrige periode som nestleder i arbeidsgruppen om det fysiske klimasystemet. 

Nå er han gjenvalgt, og skal sitte gjennom den syvende syklusen, i arbeidsgruppen om de politiske og teknologiske mulighetene for å begrense klimaendringene. 

– Dette er en veldig inspirerende og hyggelig bekreftelse på at min innsats i forrige periode ble verdsatt. Jeg er veldig motivert til å jobbe for enda bedre integrasjon på tvers av fag og arbeidsgrupper, slik at FNs klimapanel kan komme med oppdatert og solid kunnskap for beslutningstakere og klimakonvensjonen, sier Fuglestvedt. 

Han ønsker å fortsette å jobbe med tverrgående temaer, for å bidra til enda bedre arbeid på tvers av fagdisipliner og arbeidsgrupper. 

Viktig for Norge og CICERO

Også for CICERO er Fuglestvedt sin rolle i klimapanelet betydningsfull.

– For CICERO er dette en god mulighet til å holde seg orientert om hva som skjer internasjonalt og hvor kunnskapsbehovene er. I tillegg er et en mulighet for Norge og Miljødirektoratet til å fortsatt spille en viktig rolle i Klimapanel-prosessen, sier Fuglestvedt.

Direktør for CICERO, Kristin Halvorsen er glad for at Fuglestvedt skal være med å prege arbeidet i klimapanelet fremover. 

– Jeg er veldig stolt av at CICERO-nestor Jan Fuglestvedt har blitt gjenvalgt til ledelsen i FNs klimapanel. Det var mange kandidater og sterk internasjonal konkurranse. Jan har bidratt sterkt til arbeidet de siste syv årene og får nå muligheten videre. Klimaendringene fører til store skader globalt og nasjonalt og det internasjonale klimaarbeidet er svært viktig for å få fortgang i arbeidet med utslippsreduksjoner. Her vil Jan Fuglestvedt gjøre en viktig innsats, sier hun. 

Klimapanelet jobber i arbeidsperioder (arbeidssykluser) på fem til syv år. I løpet av denne perioden kommer en rekke viktige rapporter om konsekvenser, løsninger, utslippskutt og tilpasning på klimaområdet. 

Nå har Klimapanelet startet på sin syvende arbeidssyklus. Britiske Jim Skea, professor ved Imperial College i London, er valgt til leder av FNs klimapanel i perioden.