Bilde mangler beskrivelse

Charlotte Leroux

– Når vi har lagt denne pandemien bak oss vil det være lobbyvirksomhet for å vanne ut de ambisiøse målene i avtalen

Charlotte Leroux er marin arkitekt i energiselskapet Principle Power i Aix-en-Provence, Frankrike. Hun er ekspert på flytende havvind. Dette er hennes tanker om EUs Green Deal. 

Publiseringsdato
14.4.2020

Hva håper du kommer ut av EUs green deal?

EUs Green Deal er en erkjennelse av at vi befinner oss i en alvorlig situasjon, at vår levemåte og vårt forbruk påvirker klimaendringene. Avtalen staker ut kursen mot en mer bærekraftig framtid, spesielt for energibransjen. Her jeg jobber, i energiselskapet Principle Power, har vi troen på at banebrytende teknologi, som flytende havvind, er et viktig bidrag til å oppnå karbonnøytralitet. Teknologien er moden og utprøvd, men trenger fortsatt politisk og økonomisk støtte for å oppnå tilstrekkelig volum til å bli konkurransedyktig. Politiske forpliktelser, tydelige regelverk og ambisiøse mål for flytende havvind er nødvendig for å gjøre de første kommersielle prosjektene mindre risikable, stimulere til investeringer i forsyningskjedene og på den måten presse kostandene ned.

Hva er din største bekymring med tanke på EUs green deal? Hva kan gå galt?

EUs Green Deal er en omfattende og ambisiøs plan. Vi er bekymret for hvor effektiv styringsstrukturen som de legger opp til er. Det er uklart om EU vil evne å håndheve planen, uten bruk av tvangsmidler. Planen er avhengig av lokalpolitisk støtte for effektiv implementering. Selv om denne tilnærmingen i teorien er den rette for å sikre sosial og politisk aksept, gjenstår det å se hvor effektiv delegeringen av ansvar blir, når den politiske situasjonen varierer så mye som den gjør fra land til land.

Hva er dine tanker om hvordan den pågående pandemien vil påvirke arbeidet med en grønn deal?

Pandemien har alvorlige konsekvenser for nettopp det samfunnet som Green Deal er ment å endre. Det vil bli endringer og justeringer i avtalen, og en kan se for seg to scenarier: Myndighetene og samfunnet gjenreiser økonomien, men prioriterer kortsiktig profitt for å kompensere for tapene de er påført de siste månedene. Eller så kan offentlig og privat sektor se på dette som en mulighet til å drive økonomien i den retningen som er kartlagt i EUs Green Deal. Når vi har lagt denne pandemien bak oss vil det være lobbyvirksomhet for å vanne ut de ambisiøse målene i avtalen. Det vil være nødvendig med en tydelig folkelig støtte for å veie opp for denne lobbyvirksomheten og opprettholde veikartet slik det er beskrevet i EUs Green Deal.

 

Teksten er basert på svar per e-post. Tekstene er oversatt og bearbeidet for å lette lesningen.