Bilde mangler beskrivelse

Foto: Eilif Ursin Reed

Klimautvalget 2050: Matsystemet i et lavutslippsamfunn

Innen 2050 skal Norge kutte klimagassutslippene ned mot null. Regjeringen har oppnevnt et utvalg som har fått i oppdrag å se på hvilke veivalg Norge står overfor for å nå dette målet. CICERO arrangerer fire frokostmøter med ulike temaer fra Klimautvalgets rapport, der medlemmer fra utvalget vil presentere sine konklusjoner. Deretter vil utvalgte kommentatorer diskutere problemstillingene fra sine ståsteder. 
14. november tar vi for oss Matsystemet i et lavutslippsamfunn.

Om

Tidspunkt

Gjennomført: 14.11.2023

Sted

Kulturhuset i Oslo

Arrangør

Cicero

Norske utslipp i 2050 kan utgjøre fem til ti prosent av dagens utslipp, legger Klimautvalget til grunn. Matproduksjon må da få en betydelig del av de små utslippene vi har igjen i lavutslippssamfunnet, men også her må det reduseres kraftig. Utvalget anbefaler blant annet at alle fossile utslipp i matproduksjon må fjernes og at de reduseres ytterligere gjennom teknologi- og produksjonsforbedringer, mer klimavennlig fôr og nedskalering av forbruk og produksjon av kjøtt. 

Program:  

08.30 Presentasjon av konklusjoner v/utvalgsmedlemmer
Audun Korsæth (NIBIO)
Kristin Halvorsen (CICERO)

09.00 Kommentarer fra bransjen
Egil Hoen (Norges Bondelag)
Dag Aksnes (Institutt for biovitenskap, UiB)
Gaute Lenvik (Norsk landbrukssamvirke)

09.15 Diskusjon og spørsmål fra salen

Ordstyrer: Frode Longva, CICERO

Lett frokost serveres fra 08:00
Arrangementet streames. Påmelding er kun nødvendig ved fysisk oppmøte.

De andre frokostmøtene i serien: