Bilde mangler beskrivelse

Foto: iStock

Klimautvalget 2050: Kampen om arealene

Innen 2050 skal Norge kutte klimagassutslippene ned mot null. Regjeringen har oppnevnt et utvalg som har fått i oppdrag å se på hvilke veivalg Norge står overfor for å nå dette målet. CICERO arrangerer fire frokostmøter med ulike temaer fra Klimautvalgets rapport, der medlemmer fra utvalget vil presentere sine konklusjoner. Deretter vil utvalgte kommentatorer diskutere problemstillingene fra sine ståsteder. 30. november tar vi for oss kampen om arealene.

Om

Tidspunkt

Gjennomført: 30.11.2023

Sted

Kulturhuset i Oslo

Arrangør

Cicero

Klimautvalget 2050 mener at arealpolitikken i Norge, både for arealer til lands, i kystsonen og til havs, verken er tilpasset en omstilling til et lavutslippssamfunn eller målene i naturavtalen. Dette gjelder både kunnskapsgrunnlaget, styringssystemet og gjeldende politikk.  

Utvalget anbefaler derfor blant annet at nasjonale myndigheter setter klare rammer for kommunenes ansvar i arealpolitikken slik at nasjonale mål for klima og natur blir nådd. 

Program:

08.30 Presentasjon av konklusjoner v/utvalgsmedlemmer
Signe Nybø (NINA)
Erik Trømborg (NMBU)
Gro Sandkjær Hanssen (Oslomet)

09.00 Kommentarer fra bransjen
Christan Steel (SABIMA)
Kjetil Bjørklund (KS)
Gyda Grendstad (Statens vegvesen) 

09.15 Diskusjon og spørsmål fra salen.

Ordstyrer: Kristin Halvorsen, CICERO

Lett frokost serveres fra 08:00
Arrangementet streames. Påmelding er kun nødvendig ved fysisk oppmøte.

De andre frokostmøtene i serien: