Bilde mangler beskrivelse

Foto: Unsplash

Klimautvalget 2050: En strategi for utfasing av oljevirksomheten i Norge

Innen 2050 skal Norge kutte klimagassutslippene ned mot null. Regjeringen har oppnevnt et utvalg som har fått i oppdrag å se på hvilke veivalg Norge står overfor for å nå dette målet. CICERO arrangerer fire frokostmøter med ulike temaer fra Klimautvalgets rapport, der medlemmer fra utvalget vil presentere sine konklusjoner. Deretter vil utvalgte kommentatorer diskutere problemstillingene fra sine ståsteder.
06. desember tar vi for oss oljevirksomheten i Norge.

Om

Tidspunkt

Gjennomført: 6.12.2023

Sted

Kulturhuset i Oslo

Arrangør

Cicero

Klimautvalget 2050 mener at petroleumspolitikken må trekke i samme retning som klimapolitikken. Både utslippene og aktivitetene må reduseres ut over forventet nivå frem mot 2050. Det haster å meisle ut en petroleumspolitikk i tråd med klimamålene. Utvalget anbefaler at det utarbeides en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet og at det ikke gis ytterligere tillatelser til leting, utvinning, eller anlegg og drift inntil en slik strategi er ferdigstilt. 

Program:

08.30 Presentasjon av konklusjoner v/utvalgsmedlemmer
Kristin Halvorsen (CICERO) 
Ola Kvaløy (UiS)
Klaus Mohn (UiS)

09.00 Kommentarer fra bransjen
Truls Gulowsen (Naturvernforbundet)
Hildegunn T. Blindheim (Offshore Norge)
Frode Alfheim (Industri energi) 

09.15 Diskusjon og spørsmål fra salen.

Ordstyrer: Christian Bjørnæs, CICERO

Lett frokost serveres fra 08:00
Arrangementet streames. Påmelding er kun nødvendig ved fysisk oppmøte.

De andre frokostmøtene i serien: