Bilde mangler beskrivelse

Foto: iStock

Klimautvalget 2050: En ny energi og næringspolitikk – fornybar og sirkulær

Innen 2050 skal Norge kutte klimagassutslippene ned mot null. Regjeringen har oppnevnt et utvalg som har fått i oppdrag å se på hvilke veivalg Norge står overfor for å nå dette målet. CICERO arrangerer fire frokostmøter med ulike temaer fra Klimautvalgets rapport, der medlemmer fra utvalget vil presentere sine konklusjoner. Deretter vil utvalgte kommentatorer diskutere problemstillingene fra sine ståsteder.

21. november tar vi for oss energi og næringspolitikk.

Om

Tidspunkt

Gjennomført: 21.11.2023

Sted

Kulturhuset i Oslo

Arrangør

Cicero

Klimautvalget 2050 sier blant annet at Norge ikke kan legge til grunn at vi kan kjøpe kvoter for å nå klimamålene. Det betyr at alt næringsliv må tilstrebe nullutslipp fra egen virksomhet. I tillegg må det ha tilstrekkelig fornybar energi til å erstatte fossil energi og hele økonomien og produksjonssystemet må legges om til å bli sirkulær. 

Program:

08.30 Presentasjon av konklusjoner v/utvalgsmedlemmer
Camilla Gramstad (Elkjøp)
Erik Trømborg (NMBU)
Astrid Lilliestråle (Enova)  

09.00 Kommentarer fra bransjen
Ane Brunvoll (NVE)
Jan Gabor (Mo industripark)
Bjørn Kjetil Mauritzen (Hydro) 

09.15 Diskusjon og spørsmål fra salen.

Ordstyrer: Christian Bjørnæs, CICERO

Lett frokost serveres fra 08:00
Arrangementet streames. Påmelding er kun nødvendig ved fysisk oppmøte.

De andre frokostmøtene i serien: