CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Forbudet mot nydyrking av myr: Bakgrunn, effekter og utfordringer

Fay Farstad, Erlend Andre Tveiten Hermansen, Bob van Oort, Arne Grønlund, Klaus Mittenzwei, Kristiane Brudevoll, Bård Sødal Grasbekk

Rapporten utforsker i hvilken grad forbudet mot nydyrking av myr vil virke etter hensikten og dermed hvilket potensial forbudet har som klimapolitisk virkemiddel. Rapporten utforsker bakgrunnen til lovforslaget og ulike aktørers syn uttrykt gjennom høringssvar og intervjuer. Det er også beregnet sannsynlige konsekvenser av forbudet på matproduksjon, økonomiske effekter for næringen og klimagassutslipp. Analysene viser at forbudet har et stort potensial som klimapolitisk virkemiddel. Potensialet underbygges av at konsekvenser for matproduksjon og økonomiske konsekvenser for bruk er relativt lave og håndterbare. Derimot viser rapporten at det er relativt høy risiko for at dette potensialet uthules i implementeringsfasen, for eksempel ved at det gis mange dispensasjoner fra forbudet. Det er derfor viktig å understreke at forbudet har et stort potensial som klimapolitisk virkemiddel som ikke nødvendigvis vil utløses. Funnene i denne rapporten kan bidra til å utløse dette potensialet.

Mer detaljer

  • År: 2020
  • Språk: Norwegian
  • Serie/Rapport: CICERO Report;2020:11