Samarbeidspartnere

Bak ENABLE står fem forskningsinstitusjoner. I tillegg har vi fem brukerpartnere med på laget.
De ti institusjonene vil ha et tett samarbeid om forskningsprosjektene, kunnskapssammenstillingen og kommunikasjonsarbeidet i ENABLE. 

Samarbeidspartnere

ENABLEs brukerpartnere: 

OBOS, Enova, Ruter, Drivkraft Norge  og Skagerak Energi