CoCliME: Co-development of CLimate services for adaptation to changing Marine Ecosystems

CoCliME-prosjektet samutviklet og samproduserte skreddersydde klimatjenester for marine økosystemer, samt et rammeverk for utvikling av klimatjenester som skal støtte beslutningstakere i forbindelse med økologiske og sosioøkonomiske effekter av klimaendringer i ulike kystområder.

Prosjektfakta

Start og sluttdato
13.9.2017 - 31.3.2021 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
ERA4CS - JPI Climate - Norges forskningsråd

Prosjektets konsortium besto av et tverrfaglig team av natur- og samfunnsvitenskapelige forskere, beslutningstakere og brukere av klimatjenester. Teamet samarbeidet for å identifisere felles og prioriterte sårbarheter og løsninger relatert til klimaendringer i seks europeiske kystområder gjennom case-studier fra Atlanterhavet, Østersjøen, Svartehavet, Middelhavet, Nord- og Norskehavet. I disse områdene fokuserte CoCliME på statusindikatorer (f.eks. skadelig algeblomstring, marine biotoksiner og patogener, marint mikrobielt biologisk mangfold) som kan påvirkes markant av klimaendringer og som har direkte innvirkning på menneskers helse (matforgiftning og helseproblemer relatert til vannkvalitet), økonomisk velstand (fiskeri, havbruk, turisme) og sosial velvære (rekreasjon). En samproduksjons- og samutviklingsstrategi for klimatjenester identifiserte informasjon og kunnskapsbehov hos beslutningstakere og brukere, og la til rette for og fremskyndet lokale, nasjonale og europeiske beslutningsprosesser for tilpasning til klimaendringer. Disse rammebestemmelsene for klimatjenester for marine økosystemer hadde til hensikt å bidra til mekanismer som FNs bærekraftsmål, EUs Havstrategidirektiv, Direktiv om marin arealplanlegging, nasjonale overvåkings- og rapporteringskrav og planlegging av klimatilpasning for å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av Europas kyst- og marine økosystemer for framtidige generasjoner.