CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
FOTO: Siegfried Layda, getty images

FOTO: Siegfried Layda, getty images

Verdien av et sesongvarsel

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 09.11.2020

Sesongvarsler er ikke avgjørende for beslutningstakere i kraftselskaper, ifølge CICERO-forsker Hans Asbjørn Aaheim.

Det skal genereres mye fornybar energi de neste årene. EU har vedtatt at innen 2030 skal 32 prosent av energien deres komme fra fornybar, og innen 2050 skal unionen være klimanøytral. En av utfordringene ved fornybar kraft er at den må forholde seg til naturkreftene. Når vinden ikke blåser og sola ikke skinner, blir det også lite sol- og vindkraft.

Å vite omtrent hvordan været blir en god stund i forveien, vil derfor bli verdifullt for å kunne beregne energibehov, vite når man skal gjennomføre vedlikehold eller når man tømme eller fylle vannmagasinene.

For å optimalisere fornybarproduksjonen i Europa, har EU derfor de siste årene satset på utviklingen av såkalte sesongvarsler. Det er værvarsler som strekker seg noe lenger enn de langtidsvarslene vi er vant til.

– Fram til nå har EU finansiert 23 prosjekter om sesongvarsler, sier Hans Asbjørn Aaheim.

Han er økonom og seniorforsker på CICERO, har jobbet innenfor energiområdet i 27 år, og bidrar selv på ett av de 23 EU-prosjektene om sesongvarsler. Aaheim og andre samfunnsforskerne i prosjektet S2S4E Climate Services for Clean Energy, har intervjuet et knippe beslutningstakere i forskjellige europeiske energiselskaper, om hva de ønsker at sesongvarsler kan hjelpe dem med.

Intervjuene viste at det er et gap mellom hva industrien ønsker, og meteorologene kan tilby.

– Kraftselskapene som kjøper og selger energi, har tradere som vurderer værsituasjon og andre forhold hele tiden. De fleste sier at langtidsvarsler for været er grei bakgrunnsinformasjon, men at de ikke tar konkrete beslutninger på grunnlag av dem, sier Aaheim.

Grunnen er at sesongvarsler aldri vil forutse framtidig vær hundre prosent korrekt. Det vil alltid være usikkerhet forbundet med varslene.

– Det er mye nyttig i et slikt verktøy, men det viser seg også at kraftselskaper i Europa, som er brukere i prosjektet, ikke er avhengig av langtidsvarsler i sin hverdag. Det er så mye som avgjør strømprisene, og det kan virke som om det de først og fremst trenger er informasjon som hjelper dem til å vurdere når varslene er så sikre at de kan ta konkrete beslutninger om kjøp og salg, sier Aaheim. han mener alt koker ned til et spørsmål om risiko.

– Beslutningstakere bruker å være forsiktige. De vil heller unngå tap enn å gamble for å få fortjeneste, sier Aaheim.