CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Økt sosioøkonomisk utvikling i fattige land reduserer risikoen for at de som bor der skal få alvorlige helseproblemer under hetebølger fordi det fører til at folk får bedre tilgang til legehjelp og større muligheter til å unnslippe heten, viser en ny undersøkelse publisert 11. januar. Foto: Pixabay.com

Økt sosioøkonomisk utvikling i fattige land reduserer risikoen for at de som bor der skal få alvorlige helseproblemer under hetebølger fordi det fører til at folk får bedre tilgang til legehjelp og større muligheter til å unnslippe heten, viser en ny undersøkelse publisert 11. januar. Foto: Pixabay.com

Utvikling reduserer helserisiko ved hetebølger

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 11.01.2019

Økt sosioøkonomisk utvikling i utviklingsland kan redusere innbyggernes risiko for helseskader som en følge av hetebølger, viser en ny studie som ble publisert i tidsskriftet Nature Communications.

Studien, som ble publisert 11. januar, har sett på hvor utsatte folk i både utviklingsland og industriland i fremtiden vil være for å utvikle helseproblemer på grunn av hetebølger.

Undersøkelsen viser at dersom verdens gjennomsnittstemperatur stiger med 1,5 grader innen 2075, vil folk som bor i u-land trolig være mer utsatte for helserisiko under hetebølger enn det befolkningen i industriland vil være hvis økningen er på 2 grader.

Hetebølger vil bli mer intense

– Med økende globale middeltemperaturer vil forekomsten av og intensiteten til hetebølger øke. I tropiske og subtropiske områder, som er der de fleste av de lavt utviklede landene befinner seg, vil intensiteten til hetebølger komme til å øke raskt på kort sikt, sier Jana Sillmann. Hun er forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning, og en av forfatterne bak studien.

– Hetebølger som med dagens klima oppleves som veldig uvanlige, vil for eksempel bli en vanlig forekomst innen 2040 dersom vi fortsetter å slippe ut like mye klimagasser som det vi gjør i dag, sier Sillmann.

Sosioøkonomisk utvikling fører til bedre helsevesen og til at flere tar høyere utdanning og får høyere inntekt. Det betyr at folk får bedre tilgang til helsehjelp under en hetebølge.

Jana sillmann, forskningsleder ved cicero Senter for klimaforskning.

Dersom verden klarer å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, så vil risikoen for at befolkningen i u-land skal få alvorlige helseproblemer under hetebølger reduseres betraktelig. Risikoen vil også bli mindre hvis disse landene opplever rask sosioøkonomisk utvikling, ifølge studien.

Bedre helsevesen reduserer risikoen

– Sosioøkonomisk utvikling fører til bedre helsevesen og til at flere tar høyere utdanning og får høyere inntekt. Det betyr at folk får bedre tilgang til helsehjelp under en hetebølge, og blir bedre rustet til å håndtere hetebølger, for eksempel ved å ha tilgang til aircondition og å ha et hjem som kan gi dem ly fra varmen, forklarer Sillmann.

– Det å være i stand til å unnslippe heten reduserer risikoen for at folk skal få potensielt dødelige helseproblemer slik som dehydrering, varmeutmattelse og heteslag, sier hun.

Undersøkelsen, som har fått tittelen “Half a degree and rapid socioeconomic development matter for heatwave risk”, er blitt utført som en del av forskningsprosjektene CiXPAG og ClimateXL, som begge er finansiert av Norges Forskningsråd.

Dersom vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader innen 2100, må vi kutte verdens CO2-utslipp med 45 prosent innen 2030, ifølge I,5-gradersrapporten, som ble publisert av FNs klimapanel i oktober.

Verdens gjennomsnittstemperatur har allerede økt med rundt 1 grad som en følge av klimaendringer, og vil trolig stige med ytterligere 0,5 grader mellom 2030 og 2052 dersom den globale oppvarmingen fortsetter i nåværende tempo, ifølge rapporten.

Publikasjoner