CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Foto: Andreas Gücklhorn @ Unsplash

Foto: Andreas Gücklhorn @ Unsplash

Tyskland: Mindre fornybarstøtte bremser farten i utbyggingen 

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 07.12.2017

Tyskland er en pioner med sin klimavennlige energiomstilling. De siste årene har imidlertid framgangen gått ned: De energirelaterte klimagassutslippene har stagnert siden 2014, dermed kommer ikke Tyskland til å nå klimamålene for 2020. Forkjempere for energiomstillingen mener at «utbyggingsstoppen» for fornybar energi må fjernes og at støtteordningene igjen må bli rausere.

Tyskland er verdenskjent for sin klimavennlige energiomstilling, die Energiewende. Målet er å fase ut kjernekraft, redusere forbruket av fossile brennstoff og bygge ut den fornybare energiproduksjonen.

En raus feed-in-basert støtteordning for fornybar energi, som gir kraftprodusenter av fornybar energi en rett til å mate strømmen inn på nettet og få betalt for det, har ført til en formidabel økning i fornybar energi – fra tre prosent i 1990 til 32 prosent i 2016.

Tyskland har fått mye oppmerksomhet for dette. For det første er Tyskland et stort industriland og verdens tredje største eksportør. En stor test er om et slikt industriland vil klare å transformere energisektoren sin til å bli fossilfri – uten å bruke kjernekraft.

For det andre har energiomstillingen i Tyskland vært drevet av enkeltpersoner, bønder, mindre bedrifter og borettslag, som har installert solcellepanel på hustakene og gått sammen om å investere i vindmøller. Disse har utfordret det sentraliserte kraftsystemet. Det er utfordret på den måten at sol og vind ikke er like forutsigbart som andre energikilder. Lønnsomheten til de fire store kraftselskapene – RWE, E. ON, EnBW og Vattenfall – har fått seg en kraftig knekk.

Siden 2000 har alle som installerte fornybar energi, fått sjenerøse subsidier, såkalte feed-in-tariffer. Det har bidratt til at omstillingen har gått mye fortere enn forventet, men også at kostnadene ved omstillingen stadig fikk et større fokus.

Presset av Europakommisjonen

Samtidig har Europakommisjonen satt Tyskland under press for å endre støtteordningen. Helt siden feed-in-tariffen først ble innført, har det vært en konflikt mellom Europakommisjonen og Tyskland om denne. EU har satt spørsmålstegn ved om de sjenerøse feed-in-tariffene har vært i konflikt med statsstøttereglene, som skal hindre konkurransevridning i EUs interne marked, og har i mange år lagt et press på Tyskland for å få myndighetene til å endre støtteordningen.

Det har vært – og er – stor irritasjon i Tyskland på grunn av Europakommisjonens innblanding i et politikkområde som egentlig hører nasjonalstaten til. Politikere er «stink sauer» på EU for dette, men antakeligvis ville auksjonene, som er i tråd med Europakommisjonens preferanser, ha kommet uansett.

Kostnadene ved omstillingen har vært en viktig grunn til at politikerne begynte å diskutere hvordan de kunne styre kraftproduksjonen bedre og samtidig få ned kostnadene. Løsningen ble å begrense hvor mye fornybar som skal bygges ut, gjennom lovendringer i 2014 og 2016, og etter hvert også auksjoner.

Fra feed-in (som er bra for klimaet, men dårlig for budsjettet) til fornybarauksjoner og konkurranse. Video: IASS Potsdam

Etter noen prøveauksjoner for solkraft i 2015, ble auksjoner innført for fullt i Tyskland fra januar 2017 – med unntak for små installasjoner for sol på under 750 kW, som fortsetter å få feed-in-tariff-støtte. Auksjonsordningen markerte en overgang fra at alle som produserte kraft fra fornybar energi hadde rett på støtte til at de som vil produsere kraft fra fornybar energi må konkurrere med hverandre i auksjoner om å få støtte.

Et resultat av auksjonene er at kostnadene har gått ned. Den første auksjonsrunden for offshore-vind ble annonsert 30. januar 2017. I denne runden lå den gjennomsnittlige prisen på støtte på 0,44 cent/kWh, mens de laveste budene lå på null! 

For vindkraft på land har myndighetene avholdt tre auksjoner i løpet av 2017. I siste runde, som ble annonsert 18. september 2017, var gjennomsnittlig pris på tillegget 3,82 cent/kWh. 29 prosent av de som ga et bud fikk tilslag. Interessant er det at 98 prosent av alle kontraktene som ble inngått i denne runden gikk til forbrukersamvirker - kritikere av auksjoner har nemlig fryktet at auksjoner skulle gå på bekostning av disse.

Mens prisen på fornybar kraft har gått ned, har utbyggingen av fornybar stagnert som en del av en villet politikk. Dette har myndighetene høstet kritikk for, fordi oppbremsingen er med på å gjøre at Tyskland ikke vil nå klimamålene sine.

Les mer om vår forskning på fornybar energipolitikk i Tyskland.