CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Tørkeperioder koplet til temperaturen i havet

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 25.03.2003

Modellberegninger tyder på at overflatetemperaturen i havet kan spille en viktig rolle for om det blir tørke i store områder.

I årene 1998-2002 var det alvorlig tørke i USA, det sørlige Europa og sørvestlige og sentrale deler av Asia på grunn av mindre nedbør og høyere temperaturer enn normalt. Hoerling og Kumar ville finne ut om det var en felles årsak til tørken i disse områdene.

Temperaturene i Stillehavet og Det indiske hav svinger mellom såkalte El Niño- og La Niña-perioder. De høyeste globale middeltemperaturer inntreffer under El Niño-perioder. Den langvarige tørken faller sammen med en kald periode (La Niña). Overflatetemperaturene i havet var unormalt høye i Det indiske hav og det vestlige Stillehav og lave i det østlige Stillehav rundt ekvator. Hoerling og Kumar utførte en rekke modellberegninger med tre forskjellige generelle sirkulasjonsmodeller (GCM) av jordas klimasystem. De observerte temperaturene i havets overflatevann ble matet inn i modellen. De i alt 50 beregningene ga noenlunde samme bildet. Gjennomsnittet viser meget god overensstemmelse med observert temperatur og nedbør.

Det ser altså ut til at de spesielle temperaturforhold i Stillehavet og Det indiske hav medfører tørke i områder på helt andre deler av kloden. Da La Niña-perioden gikk over i en El Niño sommeren 2002, var det også slutt på tørken i de nevnte områdene. Andre La Niña-perioder i det 20. århundret medførte ikke like unormale overflate­temperaturer som perioden 1998 – 2002. Hvorvidt forhold lik de en hadde i 1998 – 2002 vil bli hyppigere i dette århundret enn tidligere på grunn av drivhuseffekten, er fortsatt et åpent spørsmål, men Kerr gir i en kommentarartikkel noen argumenter for at det kan være tilfellet.

Referanser

  • M. Hoerling og A. Kumar, The perfect ocean for drought. Science 299 (2003), 691-694.
  • R.A. Kerr, A perfect ocean for four years of globe-girdling drought. Science, 299 (2003) 636.
Tørkeperioder koplet til temperaturen i havet

Spesielle temperaturforhold i Stillehavet og Det indiske hav kan medføre tørke i områder på helt andre deler av kloden.
(Foto: Audiovisual Library European Commission)

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Magasinet CICERONE nummer 2, 2003