CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Skal regne ut klimaeffekten av statsbudsjettet

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 20.06.2018

Steffen Kallbekken fra CICERO er blitt utpekt til å sitte i regjeringens nyutnevnte beregningsutvalg for klima.

– Siktemålet må være bedre bruk av penger og reguleringer, sier utvalgets leder, professor Jørn Rattsø, til Dagsavisen.

Budsjettposter skal koples til klimagassutslipp, og allerede i 2019 skal utvalget levere sine første anbefalinger. Slik skal forskere bidra til at det blir mulig å konkretisere klimaeffekten av statsbudsjettet. Ingen lett jobb.

Beregningsutvalgets oppgave er å utvikle metoden som kan få til dette, forteller Steffen Kallbekken, forskningsleder ved CICERO senter for klimaforskning og medlem i utvalget.

– Teknisk beregningsutvalg skal gjøre en svært viktig jobb med å utvikle metoder som gir bedre anslag for klimaeffekten av ulike tiltak og virkemidler. Norge har satt ambisiøse klimamål, og det er viktig at politikerne vet effekten av valgene de tar for å nå disse målene, sier han.

Olje- og gassutvinningen er den største kilden til innenlandske utslipp av klimagasser. Industri og bergverk ligger litt bak, dernest kommer energiforsyningen. Veitrakken er den fjerde største utslippskilden, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Metoden må derfor brytes ned på sektorer og departementer, forteller Rattsø til Dagsavisen.

– Samtidig er det utfordrende – og derfor spennende for å en forsker – å finne ut hvordan det er mulig å beregne effekten av en klimapolitikk som gjennomføres i et samfunn der andre ting endrer seg samtidig, sier Steffen Kallbekken.

I tillegg til Kallbekken og Rattsø består utvalget av Anne Madslien, forsknings- leder ved Transportøkonomisk institutt; Taran Fæhn, forskningsleder i Statistisk sentralbyrå og Erik Ø. Sørensen, professor ved Norges handelshøyskole.