CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
kommunalbanken, CICERO og Norsk klimastiftelse går sammen om å arbeide fram og spre kunnskap om kommunenes klimarisiko. Fra venstre: Kristine Falkgård (adm. dir i Kommunalbanken), Kristin Halvorsen (direktør i CICERO Senter for klimaforskning) og Anne Jortveit (nestleder i Norsk klimastiftelse). foto: anders bjartnes

kommunalbanken, CICERO og Norsk klimastiftelse går sammen om å arbeide fram og spre kunnskap om kommunenes klimarisiko. Fra venstre: Kristine Falkgård (adm. dir i Kommunalbanken), Kristin Halvorsen (direktør i CICERO Senter for klimaforskning) og Anne Jortveit (nestleder i Norsk klimastiftelse). foto: anders bjartnes

Samarbeider om klimarisiko og kommunene

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 28.08.2018

Kommunalbanken, CICERO og Norsk klimastiftelse går sammen om å arbeide frem og spre kunnskap om kommunenes klimarisiko.

Klimautfordringen er blitt en økonomisk risiko også for norske kommuner, skriver Norsk klimastiftelse på sine nettsider.

Faren for feilinvesteringer er stor; ny teknologi og strengere klimakrav kan føre til at investeringer raskt kan bli utdaterte. Kommunene – med alle sine bygg og sin infrastruktur – er også utsatt for fysisk risiko; utsiktene til mer ekstremvær betyr at mange kommuner må investere i klimatilpasning. Kommuner som ikke tilpasser arealene sine for klimaendringer kan bli gjort økonomisk ansvarlig den dagen styrtregn og overvann ødelegger eiendom og infrastruktur.

Men som stor innkjøper og forvalter kan kommunal sektor også være en betydelig pådriver for en raskere energiomstilling.

Mange lokalpolitikere og nøkkelpersoner i kommunene har bruk for ny kunnskap og saklig informasjon om hvordan klimaet innebærer finansiell risiko for kommunene og om hvordan denne risikoen kan håndteres. Kommunalbanken, CICERO Senter for klimaforskning og Norsk klimastiftelse skal derfor de neste årene samarbeide om å dele oppdatert og anvendelig kunnskap med kommunene. CICERO utarbeider nå et rammeverk som skal hjelpe kommune til å identifisere og systematisk jobbe med klimarisiko slik at disse kan bakes inn i investeringsbeslutningene.

Gjennom prosjektet «Klimarisiko og kommunene» skal Klimastiftelsen blant annet utarbeide og distribuere en håndbok i klimarisiko for kommunal sektor og etablere et redaksjonelt nyhetsbrev som tilbyr ny kunnskap om klimarisiko og kommunene. Samarbeidsprosjektet starter i august 2018.

– Som Kommune-Norges største långiver er vi opptatt av økonomisk bærekraft og risiko i sektoren og at kommunene er bevisste på hvordan klimarelaterte risikofaktorer påvirker dem. Dette er et relativt lite belyst felt og vi ønsker å bidra til mer kunnskap som kommunene kan ha nytte av, sier administrerende direktør i Kommunalbanken, Kristine Falkgård.

– Selv om klimaendringene er globale, vil påvirkningene merkes lokalt. Lokale myndigheters evne til å håndtere klimarisiko både i sitt daglige virke og i sin langsiktige planlegging har mye å si for løsningene som velges og kostnadene som er forbundet med disse, sier CICERO-direktør Kristin Halvorsen.

Neste år er det kommunevalg, mange tusen nye kommunestyrerepresentanter vil få ansvar for å klimatilpasse kommunen sin og bidra til nødvendig omstilling.

– Klimaendringene skjer nå, energiomstillingen er i full gang og mange kommuner ønsker å bidra til å drive sin kommune i tråd med målene i Parisavtalen. Vi gleder oss til å samarbeide med Kommunalbanken og CICERO om å få frem ny og saklig kunnskap som kan brukes i klimaarbeidet lokalt, sier nestleder i Norsk klimastiftelse, Anne Jortveit.